Lux in Oriente, czyli chrześcijańskie Światło na Wschodzie. Wystawa wyjątkowa w Gdańsku

Wystawa dokumentująca chrześcijańskie korzenie państwa polskiego w 1050-lecie chrztu Polski, a na niej m.in. Krzyż pastoralny papieży Pawła VI i Jana Pawła II, dzieło Dagome iudex, insygnia koronacyjne – w Gdańsku.

Wystawa „Lux in Oriente – Lux ex Oriente. Polska i Stolica Apostolska – 1050 lat historii” pokazywana jest w Zielonej Bramie w Gdańsku. To ponad sto obiektów – skarby z bogatych zbiorów watykańskich i polskie dzieła sztuki, wypożyczone ze świątyń i muzeów. Przygotowano ją we współpracy z oddziałem Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zobaczyć można na niej m.in. Dagome iudex – najstarszy zachowany dokument, w którym jest mowa o państwie polskim.

Wystawa o tyle ważna, iż jesteśmy na etapie historii, w którym bardzo ważna staje się pamięć o naszych korzeniach i historii chrześcijaństwa na ziemiach polskich.

Przed ponad tysiącem lat światło Ewangelii dotarło na obrzeża ówczesnej Europy. Tytuł ekspozycji, podkreśli, że Lux in Orient (Światło na Wschodzie) odnosi się do wydarzeń sprzed ponad tysiąca lat. Uzupełnia ją „Lux ex Oriente” – polska działalność ewangelizacyjna.

Nasza obecność w Europie nie zaczęła się bynajmniej w 2004 roku przystąpieniem do Unii Europejskiej, ale miała swój początek ponad tysiąc lat wcześniej, kiedy poprzez fakt chrztu Polski i chrystianizacji weszliśmy do wspólnoty europejskiej zbudowanej na fundamencie jednej wiary. Przez pięć wieków byliśmy przyczółkiem chrześcijaństwa na Wschodzie, czego dowody dali nasi hetmani i królowie w walkach w obronie wiary

Wystawa jest podzielona na części, które chronologicznie porządkują prezentowane eksponaty: „Polska Piastów”, „Polska Jagiellonów”, „Rzeczypospolita Obojga Narodów”, „W niewoli – XIX w.” oraz „Wiek XX – wiek krwi i chwały”. Na wystawie   można zobaczyć kielich św. Wojciecha, Księgę Henrykowską – stustronicową spisaną po łacinie kronikę opactwa Cystersów w Henrykowie na Dolnym Śląsku.

Wystawa obejmie w jednej części przedmioty pochodzące ze zbiorów Watykanu, których większość nie była wystawiana poza terenem Państwa Watykańskiego i po raz pierwszy wychodzi poza Spiżową Bramę.

Osobną kolekcją są polonica pochodzące z jednego z najbogatszych na świecie archiwum generalnego jezuitów.

Druga część będzie pochodzić ze zbiorów polskich diecezji (Muzea i Archiwa), jak również z najważniejszych kolekcji państwowych (Biblioteka Narodowa, Zamek Królewski w Warszawie, Państwowe Zbiory na Wawelu, Ossolineum).

Wystawa może stać się pomocą dla młodego pokolenia w ukazania związków Polski i Stolicy Piotrowej, ukoronowanych pontyfikatem świętego Jana Pawła II.

W  Gdańsku od 24 lipca można oglądać tą wyjątkową wystawę – „Lux in Oriente – Lux ex Oriente. Polska i Stolica Apostolska – 1050 lat historii” - w Zielonej Bramie od wtorku do niedzieli w godzinach 10 -17. Potrwa ona do 20 października. Wstęp za symboliczną złotówkę.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę