Ludzie roku 1988 roku na Wybrzeżu

– Strajki w Gdańsku w maju 1988 roku były bardzo ważne, udowodniły że okres marazmu kończy się i władza musi liczyć się z eskalacją działań opozycji. Były ważne dla samej opozycji, że jeszcze coś można zamanifestować. Ale pokazały też  słabość opozycji – liczba uczestników – i władzy, dlatego doszło do rozmów, a ostatecznie do porozumienia i wyborów z 4 czerwca 1989 r. Bez strajków majowych odbyłyby się one znaczne później – wspomina Jerzy Tutaj, uczestnik studenckiego protestu na wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Listę można znaleźć tutaj.  Pobierz plik doc…>>

Strajk w Stoczni Gdañskiej, maj 1988 rok

Już blisko 3 tysiące nazwisk liczy wykaz uczestników strajków i osób wspomagających strajki w 1988 roku na Wybrzeżu, który jest zamieszczony na stronie internetowej Zarządu Regionu Gdańskiego. Lista jest wciąż uzupełniana. Naoczni świadkowie tamtych wydarzeń wciąż się zgłaszają, przysyłają nazwiska osób, które uczestniczyły w wydarzeniach roku 1988. Niekiedy, co jest szczególnie cenne, przysyłają wspomnienia, zdjęcia, skany dokumentów.

– W dwudziestą rocznice strajków z 1988 roku rozpoczęliśmy tworzenie w „Solidarności” listy osób, które w różny sposób podejmowały działania strajkowo-protestacyjne na Wybrzeżu – tytuł wykazu: „Ludzie 1988 roku na Wybrzeżu”. Mogą się na niej znaleźć nie tylko czynnie strajkujący, ale też osoby wspomagające – osoby dostarczające żywność, drukarze prasy podziemnej, itd. – mówi Wojciech Książek członek prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego inicjator spisania osób związanych ze strajkami z 1988 roku.

LISTA ma charakter otwarty. Cały czas można nadsyłać poprawki, uzupełnienia, inne uwagi na adres mailowy wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl lub faksem: 58/305-71-72, pok. 119 lub pocztą: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24

Wypowiedzi powinny koncentrować się wokół takich pytań, jak:

  1. Jakiego okresu czasu dotyczy Pana/Pani wypowiedź?
  2. Jaki był Pana/Pani udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu strajków-protestów w 1988 roku (ew. funkcje i zadania w komitetach strajkowych)?
  3. Jakie fakty Pan/Pani pamięta z tamtego czasu (przygotowania, organizacja, realizowane przez siebie zadania, ciekawe zdarzenia)?
  4. Które z osób współpracujących w trakcie strajku chciałby Pan/Pani wyróżnić najbardziej i dlaczego?
  5. Proszę ocenić z dzisiejszej perspektywy tamte działania i ich skutki (czy nie żałuje Pan/Pani tamtego działania)?
  6. Ewentualne uwagi inne (także zapamiętane anegdoty, ciekawostki).

Prosimy podać także:

  1. Dane korespondencyjne: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, mail,
  2. Ewentualne dodatkowe informacje, czy posada się pamiątki ze strajków (zdjęcia, dokumenty, eksponaty), które mogłyby być wykorzystane w publikacji lub wystawie (oczywiście gwarantując zwrot).
Zdjęcia: Paweł Glanert
Download PDF
Powrót Drukuj stronę