Strajki 1988 r. Uroczystości

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” informuje, że odbyły się wstępne konsultacje ws. imprez, uroczystości w regionie gdańskim – związanych z obchodami:

 • 38. rocznicy Sierpnia 1980 i powstania NSZZ „Solidarność”,
 • 30. rocznicy strajków z maja i sierpnia 1988 r.,
 • 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski,
 • 48. rocznicy Grudnia ’1970. 

Planowane (wstępnie) inne uroczystości i obchody: 

 • 25 kwietnia – Gdańsk, godz. 12.00, siedziba „S” – I piętro, odsłonięcie wystawy fotograficznej poświęconej strajkom z 1988 roku (org. Zarząd Regionu Gd. NSZZ „S”),
 • 27-29 kwietnia – Gdańsk, obchody rocznicy 40-lecia powstania Wolnych Związków Zawodowych; złożenie kwiatów na grobach zmarłych założycieli WZZ; odsłonięcia tablic pamiątkowych oraz wystawy k. Sali BHP Stoczni Gdańskiej; wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności; prezentacja wydawnictw; spotkanie wspomnieniowe; Msza Św. w Kościele Św. Brygidy  (org. IPN – Oddział w Gdańsku),
 • 2 maja – Gdańsk, obchody strajków z 1988 roku, Kościół Św. Brygidy, godz. 15.00. Msza Św., przejście na plac k. Pomnika Poległych Stoczniowców, złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą strajki studenckie, Piknik w Sali BHP – spotkanie integracyjne (org. NZS),
 • 7 maja – Gdańsksala BHP, otwarcie zbiorowej wystawy malarstwa pt.100 rocznica odzyskania niepodległości – Historia Polski w malarstwie artystów z Grodzieńszczyzny (org. Fundacja Edukacja i Praca, ZRG).
 • Czerwiec, Gdańsk, teren UG, Odsłonięcie tablic ś.p. Lecha Kaczyńskiego i ś.p. Macieja Płażyńskiego (org. Uniwersytet Gdański),
 • 14 sierpnia – Gdańsk – trzecie święto Sali BHiP,
 • 15 sierpnia – Gdynia – Gdańsk: Międzynarodowy Maraton im. NSZZ „Solidarność” (start – godz. 10.00),
 • 15 sierpnia – Gdańsk – począwszy od godz. 9.30 – złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Jana Pawła II i Ronalda Reagana, następnie pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie pod Pomnikiem Anny Walentynowicz. Godz. 12.00 – udział we Mszy Św. za Ojczyznę w Bazylice Mariackiej (organizator: Stowarzyszenie Godność);
 • 26 sierpnia – Kościerzyna, godz. 9.30 – Msza Św. p.w. Świętej Trójcy w intencji wydarzeń sierpniowych 1980 roku (org. Oddział NSZZ „S” w Kościerzynie).
 • 30 sierpnia – Gdynia – godz. 18.00 – złożenie kwiatów przy pomniku Ofiar Grudnia ‘70 przy rondzie Ofiar Grudnia 70 (przy przystanku SKM Gdynia Stocznia)godz. 18.30 – Sala Koncertowa Zarządu Portu Gdynia /ul. Rotterdamska/ – Uroczysta gala wręczenia odznaczeń „Bohaterom Sierpnia 80 – Gdynia”, spotkanie uczestników strajku sierpnia 1980 roku w Gdyni;
 • 31 sierpnia – Gdańsk, godz. 15.00, Uroczystości główne – 38. rocznica powstania NSZZ „Solidarność” – Uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (m. in. wystąpienia gości; Wręczenie odznaczeń i wyróżnień członkom opozycji solidarnościowej; Wręczenie stypendiów z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, spotkanie uczestników strajków z 1980 i 1988 roku).
 • 31 sierpnia – Gdańsk – godz. 17.00 – Msza Św. w Bazylice p.w. Św. Brygidy; złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. prałata H. Jankowskiego. Po Mszy Św. przemarsz i złożenie kwiatów koło Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej.
 • 9 listopada – Gdańsk – Konferencja i odsłonięcie tablicy poświęconej strajkom ludzi oświaty (Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Gdańskiego we współpracy z Kuratorium Oświaty w Gdańsku),
 • 9 grudnia – Kościerzyna, godz. 9.30 – Msza Św. p.w. Świętej Trójcy w Ofiar zbrodni 1970 roku (org. Oddział NSZZ „S” w Kościerzynie).
 • 14 grudnia – Gdańsk, Plac Solidarności, godz. 10.00 – zapalenie zniczy, złożenie wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców m. in. przez pracowników Stoczni Gdańskiej SA oraz delegacje szkół(Org.: Zarząd Regionu Gd. oraz Komisja Zakładowa NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej),
 • 16 grudnia – Gdańsk, godz. 11.00 – Gdańsk, uroczysta Msza Święta w Kościele Świętej Brygidy w Gdańsku (w tym odsłonięcie Ołtarza);Przemarsz pod Pomnik Poległych Stoczniowców; Apel PoległychZłożenie wieńców i wiązanek kwiatów;  Spotkanie w sali „BHP;
 • 17 grudnia – Gdynia, godz. 6.00 – Gdynia-Stocznia, Pomnik Ofiar Grudnia 1970. Apel Poległych; Modlitwa; Wystąpienia; Składanie wieńców i kwiatów (z uwagi na obecność Premiera RP trzeba być odpowiednio wcześniej – bieżące informacje znajdą się na str. internetowej Zarządu Regionu Gd. NSZZ „S”);
 • 17 grudnia – Gdynia, godz. 16.30 – uroczysta Msza Święta w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa; Przemarsz pod Pomnik na Placu Wolnej Polski (przy Urzędzie Miasta); Apel Poległych i salwa honorowa; Modlitwa; Wystąpienia; Złożenie wieńców i kwiatów.(Przed Mszą Św. – montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni, godz. 15.50);

Opr.: Wojciech Książek:
(członek Prezydium ZRG, przewodniczący Gdańskiej Sekcji Oświaty)

wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl

58 308 44 22 

Ps. Przypominamy o „Liście Ludzi 1988 roku na Wybrzeżu”, która powstała w 2008 roku. Jest cały czas uzupełniana (w załączeniu, są tam też postulaty oraz wykaz komitetów strajkowych). Więcej na str.:  www.solidarnosc.gda.pl 

Ps. Katalog uroczystości i imprez nie jest zamknięty.  Różne przedsięwzięcia proponuje Europejskie Centrum Solidarności: www.ecs.gda.pl . Aktualne informacje są zamieszczane m. in. na stronie internetowej Zarządu Regionu Gdańskiego www.solidarnosc.gda.plKomisji Krajowej: www.solidarnosc.org.pl Urzędu Miasta Gdańska www.gdansk.pl  Urzędu Miasta Gdynia: www.gdynia.pl Fundacji Centrum Solidarności: www.fcs.org.pl Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku: www.ipn.gov.pl Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna: www.fundacja-pih.pl

Przedstawicieli mediów prosimy o wsparcie w upowszechnieniu informacji na ten temat.

 • 19 kwietnia – Gdańsk, sala BHP Stoczni Gdańskiej, debata na temat strajków z wiosny 1988 roku (organizator: NZS),

Ludzie roku 1988 na wybrzeżu

– Strajki w Gdańsku w maju 1988 roku były bardzo ważne, udowodniły że okres marazmu kończy się i władza musi liczyć się z eskalacją działań opozycji. Były ważne dla samej opozycji, że jeszcze coś można zamanifestować. Ale pokazały też  słabość opozycji – liczba uczestników – i władzy, dlatego doszło do rozmów, a ostatecznie do porozumienia i wyborów z 4 czerwca 1989 r. Bez strajków majowych odbyłyby się one znaczne później – wspomina Jerzy Tutaj, uczestnik studenckiego protestu na wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Listę można znaleźć tutaj.  Pobierz plik 

1988-leszek-biernacki

Już blisko 3 tysiące nazwisk liczy wykaz uczestników strajków i osób wspomagających strajki w 1988 roku na Wybrzeżu, który jest zamieszczony na stronie internetowej Zarządu Regionu Gdańskiego. Lista jest wciąż uzupełniana. Naoczni świadkowie tamtych wydarzeń wciąż się zgłaszają, przysyłają nazwiska osób, które uczestniczyły w wydarzeniach roku 1988. Niekiedy, co jest szczególnie cenne, przysyłają wspomnienia, zdjęcia, skany dokumentów.

– W dwudziestą rocznice strajków z 1988 roku rozpoczęliśmy tworzenie w „Solidarności” listy osób, które w różny sposób podejmowały działania strajkowo-protestacyjne na Wybrzeżu – tytuł wykazu: „Ludzie 1988 roku na Wybrzeżu”. Mogą się na niej znaleźć nie tylko czynnie strajkujący, ale też osoby wspomagające – osoby dostarczające żywność, drukarze prasy podziemnej, itd. – mówi Wojciech Książek członek prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego inicjator spisania osób związanych ze strajkami z 1988 roku.

LISTA ma charakter otwarty. Cały czas można nadsyłać poprawki, uzupełnienia, inne uwagi na adres mailowy wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl lub faksem: 58/305-71-72, pok. 119 lub pocztą: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24

Wypowiedzi powinny koncentrować się wokół takich pytań, jak:

 1. Jakiego okresu czasu dotyczy Pana/Pani wypowiedź?
 2. Jaki był Pana/Pani udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu strajków-protestów w 1988 roku (ew. funkcje i zadania w komitetach strajkowych)?
 3. Jakie fakty Pan/Pani pamięta z tamtego czasu (przygotowania, organizacja, realizowane przez siebie zadania, ciekawe zdarzenia)?
 4. Które z osób współpracujących w trakcie strajku chciałby Pan/Pani wyróżnić najbardziej i dlaczego?
 5. Proszę ocenić z dzisiejszej perspektywy tamte działania i ich skutki (czy nie żałuje Pan/Pani tamtego działania)?
 6. Ewentualne uwagi inne (także zapamiętane anegdoty, ciekawostki).

Prosimy podać także:

 1. Dane korespondencyjne: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, mail,
 2. Ewentualne dodatkowe informacje, czy posada się pamiątki ze strajków (zdjęcia, dokumenty, eksponaty), które mogłyby być wykorzystane w publikacji lub wystawie (oczywiście gwarantując zwrot).
Zdjęcia: Leszek Biernacki. Paweł Glanert
Download PDF
Powrót Drukuj stronę