Ludzie roku 1988 na Wybrzeżu

W 2008 r. Region Gdański NSZZ „Solidarność” rozpoczął tworzenie unikatowej listy osób, które uczestniczyły w strajkach na Wybrzeżu w 1988 r. Jak podaje Wojciech Książek, członek Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, na liście mogą się znaleźć nie tylko osoby czynnie strajkujące, ale też te, które wspomagały strajkujących. Są to m.in. ci, którzy dostarczali żywność, w tym kartki na mięso, przekazywali pieniądze, drukarze prasy podziemnej, kolporterzy „bibuły” i inni.

1988

Wstępna lista została już opublikowana jako specjalna wkładka do miesięcznika „Magazyn” Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Poprzedziło ją wydanie książki „W drodze do Wolnej Polski”. Jest to zbiór wywiadów z uczestnikami strajków z 1988 roku przeprowadzonych przez młodzież szkolną. Aktualnie lista zawiera nazwiska około 4 tys. osób. Ma ona  charakter otwarty i stale jest uzupełniana.

Pomysłodawcom owej listy zależy na dotarciu do często bezimiennych uczestników strajków z 1988 roku, którzy byli ważnym ogniwem w drodze do Wolnej Polski, a przez lata spychanych na margines.

Ponieważ lista nie jest kompletna, zdarzają się w niej nieścisłości, dlatego prosi się o jej uzupełnianie i poprawianie. Wszelkie informacje na ten temat należy przesyłać pod adresem: wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl lub faksem: 58/305-71-72, pok. 119, ewentualnie pocztą: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24.

(mig)

Poniżej zamieszczamy pytania, na które należy odpowiedzieć, zgłaszając osobę związaną ze strajkami roku 1988 na Wybrzeżu:

Wypowiedzi powinny koncentrować się wokół takich pytań, jak:

  1. Jakiego okresu czasu dotyczy Pana/Pani wypowiedź?
  2. Jaki był Pana/Pani udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu strajków-protestów w 1988 roku (ew. funkcje i zadania w komitetach strajkowych)?
  3. Jakie fakty Pan/Pani pamięta z tamtego czasu (przygotowania, organizacja, realizowane przez siebie zadania, ciekawe zdarzenia)?
  4. Które z osób współpracujących w trakcie strajku chciałby Pan/Pani wyróżnić najbardziej i dlaczego?
  5. Proszę ocenić z dzisiejszej perspektywy tamte działania i ich skutki (czy nie żałuje Pan/Pani tamtego działania)?
  6. Ewentualne uwagi inne (także zapamiętane anegdoty, ciekawostki).

Prosimy podać także:

  1. Dane korespondencyjne: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, mail,
  2. Ewentualne dodatkowe informacje, czy posada się pamiątki ze strajków (zdjęcia, dokumenty, eksponaty), które mogłyby być wykorzystane w publikacji lub na wystawie (oczywiście gwarantując zwrot).

Zdjęcie: Paweł Glanert

Download PDF
Powrót Drukuj stronę