Ludzie 1988 roku na Wybrzeżu. Bohaterowie nieznani

Na naszej stronie internetowej zamieszczamy wykaz Ludzie 1988 roku na Wybrzeżu. Lista jest systematycznie uzupełniana. Jej cel to dotarcie do często bezimiennych uczestników strajków, które były ważnym ogniwem w drodze do Wolnej Polski, a które były spychane na margines, gdyż w procesie transformacji kariery nie zrobiły.

Tutaj jest do pobrania cała lista…>>

Lista jest tworzona od 2008 roku. W 20 rocznicę strajków z maja i sierpnia 1988 roku była wydana w formie specjalnej wkładki do miesięcznika „Magazyn Solidarność”. Poprzedziło ją wydanie książki „W drodze do Wolnej Polski”, zbioru wywiadów z uczestnikami strajków z 1988 roku, które przeprowadziła młodzież.

Lista nie jest kompletna chociaż zawiera dzisiaj – dzięki skrupulatnej pracy, blisko 3,6 tys. nazwisk.. Jest to wciąż fragment większego działania.  Kolejne uzupełnienia będą podawane na stronie www.solidarnosc.gda.pl.

Informacje prosimy przesyłać na adres skrzynki e-mail Wojciecha Książka, przewodniczącego Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl.

Prosimy też o wypełnienie załączonej Ankiety.

Mamy świadomość, że mimo apeli o zgłaszanie, pomocy mediów, nie uda się umieścić wszystkich, którzy w 1988 roku, narażając zdrowie, czasami mienie, wspierali strajkujących, kolportowali „bibułę”, przekazywali pieniądze i żywność (w tym kartki na mięso, by był to poszukiwany towar).

Wszystkim nieobecnym należy się pamięć i podziękowania.

Ankieta – dla uczestników strajków z 1988 roku na Wybrzeżu (oraz osoby wpierające)

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność patronuje przygotowaniu Listy oraz publikacji poświęconej strajkom z 1988 roku na Wybrzeżu. Jej podstawą mają być wypowiedzi aktywnych uczestników tamtych wydarzeń. Działania te – oprócz celów poznawczych, dokumentacyjnych – mają na celu także oddanie należnego szacunku, podziękowań, dowodu pamięci uczestnikom wydarzeń, które były ważnym krokiem do Wolnej Polski. W związku z tym przygotowaliśmy zestaw pytań (ankietę), w której nie ograniczamy objętości wypowiedzi.

Opracowanie należy przesłać na adres:

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”                                                                              ul. Wały Piastowskie 24 (pok. 119) 80-852 Gdańsk,

a w wersji elektronicznej: wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl

Wypowiedzi powinny koncentrować się wokół pytań:

  1. Jakiego okresu dotyczy Pana/Pani wypowiedź?
  2. Jaki był Pana/Pani udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu strajków-protestów w 1988 roku (ew. funkcje i zadania w komitetach strajkowych)?
  3. Jakie fakty Pan/Pani pamięta z tamtego czasu (przygotowania, organizacja, realizowane przez siebie zadania, ciekawe zdarzenia)?
  4. Które z osób współpracujących w trakcie strajku chciałby Pan/Pani wyróżnić najbardziej i dlaczego?
  5. Proszę ocenić z dzisiejszej perspektywy tamte działania i ich skutki (czy nie żałuje Pan/Pani tamtego działania)?
  6. Ewentualne uwagi inne (także zapamiętane anegdoty, ciekawostki).

Prosimy o podanie:

  1. Dane korespondencyjne: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, mail,
  2. Ewentualne dodatkowe informacje, czy posada się pamiątki ze strajków (zdjęcia, dokumenty, eksponaty), które mogłyby być wykorzystane w publikacji lub wystawie (oczywiście gwarantując zwrot). 

 

  

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę