Liczba pracujących rodaków rośnie

Według danych GUS jeden pracujący ma coraz mniej osób do utrzymania. Najnowsze badania GUS dotyczące rynku pracy, na które powołuje się portal money.pl, pokazują, że przebiliśmy kolejny poziom rynku pracy. W trzecim kwartale br. pracowało 16,62 mln osób.  

W II kwartale pracujących było 16,57 mln, czyli w trzy miesiące przybyło w Polsce 52 tys. stanowisk pracy. Rok do roku ich liczba wzrosła o 107 tysięcy.

Przybyło jednak bezrobotnych. Było ich 662 tysiące w porównaniu z 617 tys. kwartał wcześniej, ale 818 tys. było rok temu. Te dane różnią się od comiesięcznych informacji GUS o stopie bezrobocia. Te dane i różnica to osoby, które choć zarejestrowane w urzędach pracy jako bezrobotni, to pracy nie szukają.

16,62 milina pracujących oprócz osób bezrobotnych utrzymuje jeszcze biernych zawodowo, których liczba także spadła w trzecim kwartale do 13,14 mln osób. To rekordowo nisko w historii badań GUS.   Wśród biernych zawodowo przeważają kobiety. to 61,8 proc.  

Większość biernych zawodowo to emeryci – 54,6 proc. i ich udział wzrósł o 0,9 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem (53,7 proc.) i o 3 proc. od poprzedniego roku (51,6 proc.). To efekt przywrócenia w 2017 roku poprzedniego wieku emerytalnego.

A dzięki zmniejszeniu liczby biernych zawodowo pracujący mają na utrzymaniu mniej osób, mimo wzrostu bezrobocia. Na tysiąc pracowników przypada 831 osób na utrzymaniu (biernych i bezrobotnych). Rok temu było to o 21 osób więcej.

Według danych z I półrocza br. zajmowaliśmy w stopie bezrobocia – liczonej wg BAEL, czyli osób mających wole podjęcia pracy, drugie miejsce w UE razem z Niemcami. Mieliśmy 3,6 proc. poziom bezrobocia. Niestety stopa bezrobocia, wyliczona według BAEL, wzrosła w trzecim kwartale do 3,8 proc.

Ogółem pracuje 56,8 proc. ludności Polski, czyli o 0,3 pkt. proc. więcej niż kwartał wcześniej i o 0,1 pkt. proc. więcej niż rok do roku.   

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę