Leroy Merlin Polska: „Solidarność” zakazana?

Prokuratura Rejonowa Gdańsk Oliwa wszczęła postępowanie w sprawie pogwałcenia wolności związkowych w Leroy Merlin Polska. Trwają czynności sprawdzające, czy został popełniony czyn zabroniony: sprawdzanie dokumentacji i przesłuchania świadków.

To Organizacja Zakładowa NSZZ „S” w Leroy Merlin Polska z siedzibą w Gdańsku zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa zarządu Leroy Merlin Polska oraz dyrektora jednego ze sklepów tej sieci po tym, jak z pracy wyrzucony został Jarosław Dziubek, były gdański radny, wiceprzewodniczący KZ NSZZ „S” w tej sieci. Prokuratura bada, czy doszło do dyskryminacji pracownika z powodu przynależności związkowej oraz do utrudniania działalności związkowej.

Po tym, jak dotarły do nas niepokojące informacje z Gdańska, Wrocławia i Białegostoku o szykanowaniu związkowców, zwróciliśmy się do Christophera Dubus’a, dyrektora generalnego Leroy Merlin Polska i Doroty Wójcik-Czarzasty, dyrektor ds. Zasobów Ludzkich o wyjaśnienie, czy w Polsce i we Francji stosowane są podwójne standardy wobec swobód związkowych?

W zaawansowanych gospodarczo krajach, także we Francji, związki zawodowe mają silną pozycję. Tymczasem w polskiej wewnętrznej sieci Intranet tej sieci sklepów wprowadzono cenzurę. Zamiast słów „Solidarność” i „związkowcy” pojawiają się gwiazdki. Chcemy więc odpowiedzi, czy realizowany przez Leroy Merlin Polska sposób zarządzania zakłada współpracę z NSZZ „Solidarność”, a przede wszystkim czy ustanie szykanowanie pracowników – związkowców?

Download PDF
Powrót Drukuj stronę