Lenin wróci 13 grudnia

W dniu dzisiejszym w Sądzie Rejonowym w Gdańsku odbyło się posiedzenie sądu, na którym rozpatrywana była skarga Komisji Międzyzakładowej „Solidarności” Stoczni Gdańskiej, na umorzenie śledztwa przeciwko prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi za umieszczenie nad stoczniową wartownią napisu „im. Lenina”.

Podczas rozprawy przesłuchany został Karol Guzikiewicz wiceprzewodniczący stoczniowej „Solidarności”, który zeznał, iż podczas przesłuchań prowadzonych w sprawie odpalenia napisu „Lenina” przez członków Komisji Krajowej, dowiedział się, że do rejestru zabytków wpisane są tylko skrzydła historycznej bramy, natomiast ochronie nie podlega ani wartownia, ani znajdujący się nad nią napis. – Gdyby fakt ten okazał się prawdą, decyzja podjęta przez Pawła Adamowicza, byłaby niezgodna z obowiązującym prawem i Konstytucją RP – mówi Karol Guzikiewicz. Sędzina prowadząca rozprawę zwróciła się do Komendy Wojewódzkiej Policji o dostarczenie dokumentów z przesłuchań, na które powoływał się wiceszef stoczniowej „Solidarności”. Następna rozprawa została wyznaczona na 13 grudnia 2012, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

MK

Download PDF
Powrót Drukuj stronę