Dość lekceważenia społeczeństwa

„Dość lekceważenia społeczeństwa” – to przewodnie hasło jesiennych protestów trzech reprezentatywnych central związkowych NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ. W Warszawie spotkał się Międzyzwiązkowy Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy, którego członkiem jest m.in. Krzysztof Dośla, przewodniczący gdańskiego Regionu „S”. Komitet uzgodnił przebieg pierwszego czterodniowego etapu protestu w Warszawie, który rozpocznie się 11 września. Piotr Duda, przewodniczący KK, podkreślił, że jednym z postulatów, obok spraw pracowniczych, będzie zmiana konstytucji zmierzająca do wprowadzenia możliwości obligatoryjnego referendum po zebraniu określonej ilości podpisów.  To zapewni więcej demokracji bezpośredniej. Związkowcy – mimo zawieszenia swojego udziału w Komisji Trójstronnej – widzą możliwość prowadzenia dialogu autonomicznego z pracodawcami. Jednak nie może być tak, jak w 2009 roku, gdy z pakietu uzgodnień pracodawcy wzięli w gruncie rzeczy to, co dla nich było wygodne. Duda zapowiedział też na sierpień kolejne spotkanie Platformy Oburzonych.

Przeczytaj wspólne oświadczenie trzech reprezentatywnych central związkowych

Przeczytaj list związków zawodowych do organizacji pracodawców

Fot. Wojciech Milewski

Download PDF
Powrót Drukuj stronę