Dość lekceważenia społeczeństwa

Obradująca 27 sierpnia w Gdańsku Komisja Krajowa przyjęła harmonogram  akcji protestacyjnej „Dość lekceważenia społeczeństwa” rozpisanej na cztery dni od 11 do 14 września w Warszawie.

11 września. Protest „Solidarności” rozpocznie się „Dniem branżowym”. Związkowcy z RG będą reprezentować: Sekcję Krajową Przemysłu Okrętowego, Krajową Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków, Sekcję Krajową Przemysłu Zbrojeniowego, Sekcję Krajową Mleczarstwa i Koncentratów Spożywczych oraz Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania. Związkowcy protestować będą pod: Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Skarbu, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

12 września. Debaty pod Sejmem.

13 września. Kilkusetosobowa grupa związkowców z RG będzie pikietować przed Sejmem, którą kontynuować będzie do 14 września.

14 września. Główny dzień ogólnopolskiej akcji „Solidarności”. Ma to być największa od 1989 r. manifestacja.  O godz. 12 protest pod Sejmem, pół godziny wcześniej o godz. 11.30 zbiórka. Wyjazd do warszawy spod budynku „Solidarności” w Gdańsku o godz. 5.

Stoczniowcy ze Stoczni Gdańskiej będą uczestniczyć w pikiecie pod Sejmemw sposób ciągły od 11 do 14 września.

„Solidarność” domaga się takich działań rządu, których celem będzie ochrona miejsc pracy, ograniczenia szkodliwej dla państwa plagi umów śmieciowych i rezygnacji z represyjnego prawa.  Związkowcy zaprotestują przeciwko uchwalonym przez parlament zmianom w kodeksie pracy, wydłużającym okres rozliczeniowy czasu pracy, wysokości płacy minimalnej i podwyższeniu wieku emerytalnego, przeciw brakowi uczciwego dialogu społecznego. Postulatem będzie też zmiana konstytucji w części dotyczącej wprowadzenia zasady obligatoryjnego referendum krajowego i ustawy o referendach.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę