Dość lekceważenia – Jedziemy do Warszawy!

W poniedziałek w Sali Akwen kilkudziesięciu związkowców z Regionu Gdańskiego NSZZ „S” przybyło na zebranie przewodniczących związkowych komisji by omówić szczegóły wrześniowych protestów związkowych.

„Dość lekceważenia społeczeństwa” – to przewodnie hasło jesiennych protestów NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych.   Akcja protestacyjna jest rozpisana na cztery dni. Wyjazd do stolicy koordynuje ZRG NSZZ „S”. Pierwsi związkowcy z Pomorza pojawią się w Warszawie w środę 11 września. Będziemy widoczni przez cztery kolejne dni protestu. Komisje zakładowe związku pojadą z transparentami i banerami. W piątek 13 września przed Sejmem będzie kilkuset związkowców z Regionu. Kulminacja akcji nastąpi w  sobotę 14 września. Tego dnia w Warszawie odbędzie się największa od 1989 r. manifestacja. Organizują ją związki zawodowe, zjednoczone w proteście wobec antypracowniczych poczynań rządu PO-PSL. Rano do kolegów już uczestniczących w warszawskiej akcji dołączą kolejni związkowcy. Związkowcy będą wspierani przez manifestantów z innych organizacji kontestujących poczynania kartelu władzy, m.in. przez Kluby Gazety Polskiej, środowiska opozycyjne i stowarzyszenia społeczne, którzy podpisują się pod hasłem protestów.

Manifestację poprzedzą, rozpisane na trzy dni, akcje uliczne, pikiety i debaty publiczne. Pierwszego dnia protestu, czyli 11 września mają się odbyć branżowe demonstracje przed sześcioma resortami m.in. pracy i polityki społecznej, zdrowia, skarbu państwa, gospodarki.   Wieczorem demonstranci przeniosą się do miasteczka protestu przed Sejmem.

W drugim dniu protestu, w miasteczku przed Sejmem, są zaplanowane spotkania i debaty na temat postulatów związkowców z udziałem ekspertów, środowisk naukowych.

Trzeci dzień akcji ma mieć formułę Hyde Parku i debaty jak odzyskać państwo dla obywateli.

W sobotę przed południem ruszy marsz gwiaździsty na Plac Zamkowy. Manifestanci wyruszą przez ulice stolicy na Rondo de Gaulle’a z trzech kierunków. Poszczególne kolumny zbiorą się i wyruszą z błoń okalających Stadion Narodowy, z Placu Defilad przed pałacem Kultury i Nauki oraz sprzed Sejmu. Trzy manifestacje spotkają się na rondzie pod palmą i dalej przejdą Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na Plac Zamkowy. Przed Zamkiem Królewskim nastąpi finał protestu.

Część związkowych delegacji pojedzie z Warszawy do Częstochowy by 15 września uczestniczyć w dorocznej pielgrzymce ludzi pracy na Jasną Górę.

Przypomnijmy, że „Solidarność” domaga się takich działań rządu, których celem będzie ochrona miejsc pracy, ograniczenia szkodliwej dla państwa plagi umów śmieciowych i rezygnacji z represyjnego prawa.  Związkowcy zaprotestują przeciwko uchwalonym przez parlament zmianom w kodeksie pracy, wydłużającym okres rozliczeniowy czasu pracy, wysokości płacy minimalnej i podwyższeniu wieku emerytalnego, przeciw brakowi uczciwego dialogu społecznego. Postulatem będzie też zmiana konstytucji w części dotyczącej wprowadzenia zasady obligatoryjnego referendum krajowego i ustawy o referendach.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę