Kwalifikacje zawodowe trzeba podnosić przez całe życie

– Zintegrowany System Kwalifikacji ma dwa bardzo ważne zadania. Chodzi o uporządkowanie kwalifikacji, opisanie ich i zaszeregowanie. Po drugie, system daje możliwość weryfikowania i certyfikowania umiejętności i wiedzy, które nabywamy w trakcie życia zawodowego – wyjaśnia Danuta Wojdat, ekspert NSZZ „Solidarność”. 13 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Społeczeństwo obywatelskie w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji”, zorganizowana przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Pracodawcy i związkowcy są zgodni co do tego, że wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) jest niezbędne. System umożliwi porównywanie kwalifikacji zawodowych nadawanych w Polsce z tymi nadawanymi w innych krajach.

– Czasami może się okazać, że umiejętności zdobyte w pracy dorównują tym zdobytym w formalnej edukacji. W tej chwili nie ma możliwości odpowiedniego ich potwierdzenia – wyjaśnia Wojdat.

Naukowcy z Instytutu Badań Edukacyjnych zwracają uwagę, że Polacy po zakończeniu nauki w szkole de facto przestają rozwijać swoje kompetencje. Ze statystyk Eurostatu wynika, że tylko bardzo niewielka grupa dorosłych Polaków (około 4 proc.) uczy się dalej. Certyfikaty, które zdobywa się na zakończenie szkoleń przeprowadzanych w zakładach pracy, często są dla innego pracodawcy niewiarygodne. Tymczasem ZRK wskaże umiejętności, które zdobywa się nie tylko na kursach, szkoleniach, ale również poprzez wykonywanie konkretnych nowych zadań, np. wypełniania arkuszy kalkulacyjnych. – Taką umiejętność zdobywa się z marszu, opanowuje się, choć obecnie żadne dokumenty tego nie potwierdzają – dodaje ekspertka „Solidarności”.

Specjaliści podkreślają, że Unia Europejska dając Polsce pieniądze na szkolenia, wyraźnie mówi, że chce widzieć efekty tych szkoleń potwierdzone tym, że są to szkolenia, które są ujęte w systemie kwalifikacji, mają określony poziom i mają wiarygodność.

Zintegrowany System Kwalifikacji tworzyć mają Polska Rama Kwalifikacji, powiązana ściśle z Europejską Ramą Kwalifikacji, oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. Nad ramami kwalifikacji pracuje blisko 140 państw świata, w tym wszystkie kraje UE. Polityka uczenia się przez całe życie i nabywania nowych kwalifikacji realizowana jest poprzez tworzenie systemów, pozwalających na uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających umiejętności i kwalifikacje zawodowe, zdobywane zarówno w edukacji formalnej jak i poprzez potwierdzanie kwalifikacji zdobywanych przez doświadczenie zawodowe. System ten umożliwi m.in. ocenę i uznawanie osiągnięć osób uczących się, niezależnie od miejsca, sposobu i czasu uczenia się.

Dział Informacji KK

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę