Ku czi Błogosławionego, który zło dobrem zwyciężył

Związkowcy NSZZ „S” m.in. z gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding oddali cześć patronowi naszego Związku bł. ks. Jerzemu Popiełuszce w gdańskim kościele św. Franciszka.  

Zdjęcia: Paweł Glanert

W uroczystościach rocznicowych i modlitwie przy relikwiarzu kapłana, które odbyły się w niedzielę 13 sierpnia 2017 r. w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu, o godz. 13 uczestniczyła liczna grupa   wiernych.

Koncelebrowanej mszy świętej przewodził i homilię wygłosi ks. prałat dr Henryk Jankowski, przyjaciel bł. ks. Jerzego Popiełuszki, ten sam, który 19 października 1984 roku, wraz z bł. ks. Jerzym, patronem naszego Związku, odprawiał mszę świętą w Bydgoszczy.

Uroczysta msza święta została odprawiona w 37 rocznicę rozpoczęcia strajku w Stoczni Gdańskiej, drugą rocznicę wprowadzenia relikwii bł. ks. Jerzego i pierwszą rocznicę wprowadzenia Krzyża Zło Dobrem Zwyciężaj do kościoła pw. Św. Franciszka w Gdańsku.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę