Kto panuje nad Teraźniejszością, panuje nad Przeszłością – nowe nauczanie historii według MEN

„Kto panuje nad Teraźniejszością – panuje nad Przeszłością; kto panuje nad Przeszłością – panuje nad Przyszłością! ”.- jedną z naczelnych zasad, na których opierało się Ministerstwo Prawdy w książce George’a Orwella pt. „Rok 1984” dedykujemy Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Nauczycielska „Solidarność” protestuje przeciwko zakłamywaniu historii najnowszej w podręczniku dedykowanym dla szkół ponadgimnazjalnych pt. „Po prostu historia”.

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wydała oświadczenie, w którym wyraża stanowczy protest przeciwko dopuszczeniu przez MEN do użytku szkolnego podręcznika do nauki historii, który służy wypaczaniu najnowszej historii Polski.  Podręcznik do historii pt. „Po prostu historia” dla szkół ponadgimnazjalnych wydały

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Oburzenie nauczycieli wywołał m.in. fakt, że w podręczniku „Po prostu historia”  w rozdziale 41. „Od stanu wojennego do okrągłego stołu”

w podrozdziale „Fala strajków w 1988 r.” znalazło się zdanie, które w ocenie nauczycieli nie powinno mieć miejsca, mówiące, że fala strajków z 1988 roku była spowodowana jedynie podwyżkami cen i co za tym idzie, wysoką inflacją, i że te strajki były organizowane w większości przez związki zawodowe zrzeszone w…OPZZ.

- Bulwersuje również fakt, że w rozdziałach poświęconych „Solidarności” i stanowi wojennemu autorzy więcej uwagi poświęcają oprawcom niż ich ofiarom. Wymienia się z nazwiska wielu utrwalaczy władzy komunistycznej, a pomija się nazwiska walczących o niepodległą Polskę. Pojawiają się tylko trzy notki biograficzne i dwie z nich utrwalają wiedzę o W. Jaruzelskim i M. Rakowskim, a nie ma wspaniałych postaci, chociażby śp. Anny Walentynowicz, Andrzeja Gwiazdy, Krzysztofa Wyszkowskiego, Kornela Morawieckiego, Zbigniewa Bujaka, Andrzeja Rozpłochowskiego, i wielu, wielu innych. Pomija się także fakt, że wprowadzenie stanu wojennego odbyło się z naruszeniem ówcześnie obowiązującego prawa! Analizując rozdziały 40 i 41 można stwierdzić, że ukazuje się jedynie wyrywkowo prawdę o tamtym okresie, a tym samym fałszuje się prawdziwy obraz historii – piszą członkowie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i przypominają, że strajki z 1988 roku wybuchły z powodu nowej fali represji na działaczach podziemnej „Solidarności” i permanentnej odmowy władz do rejestrowania poszczególnych organizacji związkowych pod szyldem „Solidarności”.

NSZZ „Solidarność” domaga się od Ministerstwa Edukacji Narodowej wycofania dopuszczenia do użytku szkolnego tego podręcznika i  wykreślenia z listy rzeczoznawców MEN osób, które wydały pozytywną opinię omawianemu podręcznikowi

Z kolei opozycyjne PiS zgłosiło uwagi do podręcznika do historii dla I klasy liceum pod tytułem „Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918 – 2006″ . Temat dotyczący lustracji zatytułowano w nim „Wojna na teczki”. W książce można też przeczytać, że to Czeczeni sprowokowali Rosjan do wojny, wysadzając budynki mieszkalne w Moskwie w 1999 r.  Autorzy podręcznika traktują też jako fakt istnienie więzień CIA w Polsce. Podręcznik pominął też rolę tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego w polityce. Posłowie tego ugrupowania żądają by na nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji ds. Edukacji szefowa MEN Krystyna Szumilas odpowiedziała, dlaczego jej resort zatwierdził podręcznik do użytku.

Zobacz Stanowisko oświatowej „Solidarności”…>>

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę