Kto ma większe szanse na pracę filozof czy kucharz?

Ukazał się „Barometr zawodów”, jednoroczna prognoza zapotrzebowania na zawody na wojewódzkim i powiatowych rynkach pracy w 2017 r. Badanie było realizowane przez powiatowe urzędy pracy w całej Polsce.

Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, czyli te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka; zrównoważone, te, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie i nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców).

Nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy na Pomorzu m.in. betoniarze i zbrojarze, blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze, cieśle, cukiernicy, dekarze, elektromechanicy i  farmaceuci, fizjoterapeuci, fryzjerzy, kelnerzy i barmani, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych, kierownicy budowy, krawcy, kucharze, lekarze, murarze i tynkarze, nauczyciele przedmiotów zawodowych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, pielęgniarki i położne, przedstawiciele handlowi, recepcjoniści i rejestratorzy, robotnicy budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, szefowie kuchni.

Nadwyżkowe zawody to m.in. ekonomiści, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, pedagodzy, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, rolnicy i hodowcy, specjaliści administracji publicznej, specjaliści technologii żywności I technicy informatycy.

W badaniu metodą ekspercką oceniono 165 zawodów. Zgromadzono odpowiedzi na pytania, jak w 2017 roku zmieni się zapotrzebowanie na poszczególne zawody.

Po zakończeniu badania Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku opracował raport podsumowujący całą uzyskaną w badaniu wiedzę. Raport zawierał również opis sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego oraz analizę zawodów, w których na regionalnym rynku pracy w 2017 roku będzie występowała nierównowaga między liczbą poszukujących pracy a zapotrzebowaniem pracodawców.

Opracowane raporty dostępne są na stronie internetowej www.barometrzawodow.pl.

Na stronie jest prezentacja prognoz w podziale na powiaty i województwa (dział Mapy) oraz generowanie zestawień tabelarycznych z danymi dla wybranych powiatów i zawodów (dział Tabele).

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę