Kształcenie przez całe życie: zaproszenie na konferencję

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej upowszechnianiu idei kształcenia ustawicznego i prezentującej model promocji kształcenia ustawicznego opracowany na bazie doświadczeń partnerów projektu z Danii (Danish Maritime) oraz Finlandii (Association of Finnish Marine Industries) w ramach projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja odbędzie się 20 sierpnia 2015 r. w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, ul. Doki 1 w godz. 10-16

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja skierowana jest do osób dorosłych, pracujących, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego, będących przedstawicielami pracodawców i pracowników przedsiębiorstw, związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych zaangażowanych w procesy i zagadnienia kształcenia ustawicznego społeczności lokalnej.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.edukacjapomorskie.eu

Konferencja jest organizowana przez Związek Pracodawców Forum Okrętowe oraz Region Gdański NSZZ „Solidarność”.

pwp-grafika

Ramowy program konferencji upowszechniającej „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”
20 sierpnia 2015 roku, godz. 10.00 – 16.00
Sala BHP Stoczni Gdańskiej, Gdańsk, ul. Doki 1

09.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 – Przywitanie, przedstawienie założeń projektu
10.15 – 10.45 – Wyniki analizy pomorskiego rynku pracy pod kątem kształcenia ustawicznego
10.45 – 11.15 – Problemy pomorskiego rynku pracy
11.15 – 11.30 – Prezentacja Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku – Anna Hryniewicz PUP
11.30 – 12.00 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy – nowa forma wsparcia dla pracodawców i pracowników w wieku 45 lat i więcej – Magdalena Dering PUP
12.00 – 12.45 – Prezentacja systemów szkolnictwa i zalet rozwiązań stosowanych w Danii oraz w Finlandii
12.45 – 13.15 – Poczęstunek
13.15 – 14.00 – Wystąpienia partnerów z Danii i Finlandii
14.00 – 14.30 – Przykłady dobrych praktyk w Danii i Finlandii
14.30 – 15.00 – Doradztwo zawodowe w Polsce, Danii i Finlandii
15.00 – 15.40 – Prezentacja wypracowanego modelu promocji kształcenia ustawicznego dla województwa pomorskiego
15.40 – 16.00 – Dyskusja

Prowadzący: dr inż. Andrzej Szuwarzyński – Związek Pracodawców Forum Okrętowe
Bogdan Olszewski – Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę