Ksiądz Jerzy Popiełuszko patronem gimnazjum w Wąglikowicach

Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko został patronem gimnazjum w Wąglikowicach koło Kościerzyny. Uroczystość nadania imienia odbyła się 10 listopada. Poprzedziła ją msza św. pod przewodnictwem ordynariusza pelplińskiego bp. Ryszarda Kasyny , który dokonał poświecenia sztandaru gimnazjum. Odsłonięcia tablicy z nową nazwą szkoły dokonali natomiast siostrzenica ks. Jerzego Grażyna Siemion, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz oraz organizator służb związkowców przy grobie błogosławionego Jan Marczak.

Zdjęcia: Krzysztof Żmuda

 

Gimnazjum im. ks. Popiełuszki w Wąglikowicach tworzy jeden zespół szkół razem ze szkołą podstawową, która już od 15 lat nosi imię NSZZ „Solidarność”. Placówka utrzymuje bliskie relacje z Regionem Gdańskim NSZZ „S”. Gdańską „S” podczas uroczystości 10 listopada reprezentowali przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla, wiceprzewodniczący ZRG NSZZ „S” Roman Kuzimski, skarbnik ZRG NSZZ „S” Stefan Gawroński, przewodniczący „S” w Porcie Gdańsk i stoczni Remontowa Shipbuilding Edward Fortuna i Krzysztof Żmuda (obie organizacje wystawiły również poczty sztandarowe), przewodniczący „S” w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego Mirosław Piórek, kierownik Oddziału NSZZ „S” w Kościerzynie Józef Rymsza, związkowcy z Portowej Straży Pożarnej im św. Floriana i Renata Tkaczyk z Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Przedstawiciele gdańskiej „S” wręczyli wyróżniającym się uczniom stypendia z Funduszu Stypendialnego NSZZ „S”.

Obecnie byli także uczestnicy służby przy grobie ks. Jerzego oraz związkowcy z Huty Arcelor Mittal w Warszawie, dawnej Huty Warszawy, w której kapelanem „S” był ks. Popiełuszko. Nie zabrakło pomorskiej kurator oświaty i samorządowców z powiatu kościerskiego.

W trakcie uroczystości nastąpiło wbijanie symbolicznych gwoździ w drzewce sztandaru przez jego fundatorów oraz przekazanie proporca uczniom, którzy złożyli ślubowanie. Uczniowie gimnazjum zaprezentowali spektakl słowno-muzyczny przedstawiający życie i działalność nowego patrona swojej szkoły.

Krzysztof Żmuda

Download PDF
Powrót Drukuj stronę