Ks. infułat Stanisław Bogdanowicz, kapłan skromny i wybitny – zmarł. Pożegnanie w piątek i w sobotę

W wieku 77 lat w piątek 20 października br. wieczorem zmarł ks. infułat Stanisław Bogdanowicz, długoletni proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, represjonowany w latach 60., i zaangażowany w pomoc opozycji, autor wielu książek o historii, architekturze i dziejach gdańskich kościołów oraz bajkopisarz. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższy piątek i sobotę.

bogdanowicz1

Ks. infułat Stanisław Bogdanowicz urodził się 6 listopada 1939 r. w Żwirynie na terenie obecnej Republiki Litewskiej. Wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego. W 1962 r. przyjął święcenia kapłańskie. W okresie obchodów milenium chrztu Polski znalazł się pod lupą władz. Po postawieniu przez Urząd do spraw Wyznań zarzutów dotyczących treści kazań, nie otrzymał paszportu na wyjazd na studia do Rzymu.

11 września 1966 r. ks. Bogdanowicz został aresztowany za „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości” po „zaaresztowaniu” przez władze kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i osadzony w aresztach śledczych w Lublinie i Warszawie-Mokotowie.

W październiku 1966 r. został skazany wyrokiem Sądu Powiatowego w Lublinie na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata.

W 1967 r. ukończył pedagogikę pastoralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pełnił służbę kapłańską m.in. w Pruszczu Gdańskim i w Sopocie.

W Gdańsku w latach 1975-1979 był proboszczem kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Łąkowej na Dolnym Mieście w Gdańsku.

Od 1979 r. był proboszczem bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (NMP) w centrum Głównego Miasta Gdańska.

Pod koniec lat 70. odprawiał msze św. z okazji świąt przypadających na 3 maja i 11 listopada. Umożliwiał prowadzenie w kościele NMP głodówek w sprawie aresztowanych 3 maja 1980 r. działaczy opozycji RMP Dariusza Kobzdeja i Tadeusza Szczudłowskiego. Od 1979 r. upominał się o zwrot dzieł sztuki przejętych z kościoła NMP przez państwo (odzyskał około 150).

Po wprowadzeniu stanu wojennego dawał schronienie działaczom „Solidarności” oraz pomagał im w ukrywaniu się. W styczniu 1982 r. odwiedzał internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Iławie i zabiegał u gen. Jerzego Andrzejewskiego o uwolnienie działaczy aresztowanych za organizowanie w grudniu 1981 r. strajku w Porcie Gdańskim.

Sprawował opiekę duszpasterską nad gdańską oświatą i Polakami z Wileńszczyzny.

Umożliwiał, mimo sprzeciwu władz, umieszczanie w kościele NMP tablic upamiętniających żołnierzy antykomunistycznego podziemia oraz ofiary sowieckich i niemieckich represji.

Był autorem kilkudziesięciu książek o historii oraz architekturze i dziejach gdańskich kościołów, m.in. monografii „Kościół Gdański pod rządami komunizmu 1945-1984” (2000), artykułów w prasie katolickiej. Wśród jego prac są też m.in.: „Dzieła sztuki sakralnej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku”, „Lech Kaczmarek. Biskup Gdański”, „Karol Maria Splett. Biskup Gdański czasu wojny, więzień specjalny PRL”. Pod pseudonimem Stan Bogdan pisał także bajki dla dzieci.

Ks. Bogdanowicz był odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2008), Honorowym Obywatelem Miasta Gdańska.

Pogrzeb kapłana w sobotę. 

Dzień wcześniej w piątek 27 października o godz. 16 nastąpi wprowadzenie trumny do Bazyliki Mariackiej i odprawiona zostanie msza święta pod przewodnictwem ks. bp. Zbigniewa Zielińskiego, a o godz. 18 msza święta pod przewodnictwem ks. prałata Ireneusza Bradtke z udziałem kapłanów oraz grup duszpasterskich i wspólnot parafii przy Bazylice Mariackiej.

O godz. 21 mszę świętą odprawi ks. bp Wiesław Szlachetka z udziałem kapłanów Kurii Metropolitalnej Gdańskiej oraz profesorów i wychowanków Gdańskiego Wyższego Seminarium Duchownego.

W sobotę 28 października o godz. 11 – uroczysta msza święta pogrzebowa z Jutrznią pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, metropolity Gdańskiego. Po mszy św. nastąpi pochówek w Krypcie Kapłanów Archidiecezji Gdańskiej.

ASG / Zdjęcie: Paweł Glanert

Download PDF
Powrót Drukuj stronę