Krzysztof Dośla podsumowuje XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Płocku

Debaty skoncentrowane wokół dialogu społecznego oraz obecność prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło, którzy zadeklarowali dalsze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i prospołecznej, prorodzinnej i propracowniczej polityki społeczno-gospodarczej – to zdaniem Krzysztofa Dośli, przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego, najważniejsze wydarzenia XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Płocku 24–25 listopada 2016 roku.

 

fot. Adam Chmielecki

 

Komentarz przewodniczącego ZRG NSZZ „S” Krzysztofa Dośli

W trakcie obu zjazdowych dni w Płocku mocno i jednoznacznie zostało wyartykułowane hasło XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów – „Dialog społeczny drogą do normalności”. Dialog społeczny był jednym z głównym tematów obu paneli tematycznych, poświęconych oświacie i kodyfikacji prawa pracy. To pokazuje nasze bezpośrednie zainteresowanie umocowaniem tego dialogu w aktach prawnych, między innymi poprzez zapisy w nowych przepisach prawy pracy. Co ważne, w tych debatach wzięli udział ministrowie  z resortów rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej.

Druga część zjazdu merytorycznie była poświęcona szeroko rozumianej gospodarce i trosce Związku o jej rozwój, o dobre miejsca pracy. W  przyjętych uchwałach i stanowiskach oraz poprzedzających je dyskusjach pokazaliśmy naszą wolę poprawy sytuacji w gospodarce tam, gdzie ona jest zła.

Krajowy Zjazd Delegatów nie mógł też pominąć poprawy funkcjonowania Związku. Tego służyły zmiany wprowadzone do Statutu. Uporządkowaliśmy i uprościliśmy ten dokument poprzez przeniesienie niektórych zapisów do kompetencji Komisji Krajowej lub Krajowego Zjazdu Delegatów. W dyskusji widać też było troskę o rozwój Związku, o położenie jeszcze większego nacisku na pozyskiwanie nowych członków.

Cieszymy się z obecności na naszym zjeździe prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło. Prezydent jednoznacznie zadeklarował konsekwentną realizację umowy programowej, którą zawarł ze Związkiem jeszcze w czasie kampanii wyborczej w 2015 roku. Z zadowoleniem przyjęliśmy zapowiedzi, że głowa państwa nie poprzestanie na tych elementach programowych, które udało się zrealizować w ciągu pierwszego roku sprawowania władzy – na przykład przywróceniu niższego wieku emerytalnego – ale będzie stawiać kolejne kroki na drodze do pełnej realizacji naszego wspólnego porozumienia.

Nie oznacza to, że Związek będzie biernie czekał na działania innych. Panele tematyczne przyjęte przez Krajowy Zjazd Delegatów dokumenty bardzo wyraźnie pokazały, że „Solidarność” ma własne pomysły, które kierujemy także do rządu. W każdej z tych propozycji jest zawarta również chęć szerokiego i konstruktywnego dialogu społecznego.

 

Zobacz relację z XXVIII KZD NSZZ „S” w Płocku

Zobacz dokumenty XXVIII KZD NSZZ „S”

Zobacz relację z drugiego dnia obrad XXVIII KZD NSZZ „S”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę