Krzysztof Dośla: krew ofiar z sierpnia 1982 roku stanowi dla nas nakaz realizacji wszystkich 21 postulatów

– Strajki sierpniowe w 1980 r. rozlały się na cały kraj, ale to w Gdańsku protestujący odwagą, hartem ducha, ale również determinacją 37 lat temu torowali drogę do wolności Polski. To w Gdańsku podpisano porozumienia – powiedział przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Dośla podczas uroczystego posiedzenia ZRG z okazji 37 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „S”, które odbyło się 31 sierpnia 2017 r. w Sali Akwen w Gdańsku.

Zdjęcia: Paweł Glanert, Wojciech Milewski

Przewodniczący gdańskiej „S” przypomniał, że w tym roku przypada także 35 rocznica Zbrodni Lubińskiej, która przyniosła trzy ofiary śmiertelne.

– Protestujący w Lubinie w sierpniu 1982 r. zginęli tylko dlatego, że upomnieli się o „Solidarność” i zaprotestowali przeciwko stanowi wojennemu. Przypomnijmy, że w Gdańsku 31 sierpnia 1982 r. też była jedna ofiara śmiertelna brutalnego stłumienia manifestacji solidarnościowej. Był to Piotr Sadowski, zaledwie 22-letni portowiec. Krew tych ofiar stanowi dla nas nakaz działania do czasu, gdy stwierdzimy, że wszystkie 21 postulatów z sierpnia 1980 r. zostało zrealizowanych. Inaczej skrzywdzimy pamięć o tych, którzy zginęli 35 lat temu. Oni się wahali oddać życia w imię miłości do ojczyzny, oni wiedzieli, że godne warunki życia w suwerennym kraju oznaczają również godne warunki pracy – podkreślił Krzysztof Dośla.

Szef gdańskiej „S” wśród wciąż nie zrealizowanych żądań strajkujących w sierpniu 1980 r. wymienił postulaty nr 13 (zniesienie przywilejów funkcjonariuszy MO i SB), 14 (obniżenie wieku emerytalnego, zwłaszcza dla kobiet) i 21 (wprowadzenie wolnych od pracy sobót).

– Widzimy jak duży jest opór dawnych funkcjonariuszy MSW, gdy obecny rząd obniża ich przywileje emerytalne. W sprawie wieku emerytalnego wprawdzie obecny rząd zaczyna przywracać normalność, ale niektórzy uważają wprowadzenie niższego wieku emerytalnego dla kobiet za niemalże zamach na demokrację. „Solidarność” nie pozwoli, aby organy Unii Europejskiej lub ktokolwiek inny tak głęboko ingerował w polskie sprawy. W sierpniu 1980 r. walczyliśmy o wolne soboty. Obecnie prowadzimy kampanię na rzecz wolnych niedziel. Wiele do zrobienia jest nawet w przypadku postulatu nr 1 mówiącego o niezależnych od władz i pracodawców związkach zawodowych. W naszym kraju wciąż nie jest w pełni przestrzegana wymieniona w tym postulacie Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 87 – powiedział Krzysztof Dośla, który odniósł się także do alternatywnych uroczystości rocznicy Sierpnia ’80 organizowanych przez Komitet Obrony Demokracji. – Plac Solidarności to miejsce modlitwy, pamięci i refleksji, a nie arena dla happeningów czy żartów. Dziś usiłują nam przeszkadzać ci, których działalność stoi w jawnej sprzeczności z ideałami Sierpnia ’80 – zaznaczył przewodniczący gdańskiej „S”.

W tym roku uroczyste posiedzenie ZRG z okazji rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych zgromadziło wyjątkowo wielu gości specjalnych. Byli to m.in. sygnatariusze porozumień ze strony Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej – Jerzy Kmiecik, Andrzej Kołodziej i Stefan Lewandowski – oraz ze strony rządu PRL – Tadeusz Fiszbach. Obecni byli także m.in. marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, senator Antoni Szymański, były przewodniczący Związku poseł Janusz Śniadek, posłanka i wieloletnia zasłużona działaczka „S” Ewa Tomaszewska, członkowie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej w 1980 r. Joanna Duda-Gwiazda, Andrzej Gwiazda i Andrzej Kołodziej, była działaczka Solidarności Walczącej, obecna posłanka koła Wolni i Solidarni Małgorzata Zwiercan, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon i rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik.

Wśród gości ZRG NSZZ „S” znaleźli się również pomorska kurator oświaty Monika Kończyk, zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku ds. nadzoru Piotr Prokopowicz, prezes Radia Gdańska Andrzej Liberadzki, członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, byli związkowcy i osoby represjonowane w PRL zrzeszone w Stowarzyszeniu „Godność” – m.in. Czesław Nowak, Andrzej Osipów, Stanisław Fudakowski i Andrzej Michałowski. Modlitwę w intencji wszystkich ofiar stanu wojennego, w szczególności trzech ofiar śmiertelnych Zbrodni Lubińskiej, której 35 rocznica przypadła 31 sierpnia 2017 r., poprowadził archidiecezjalny duszpasterz ludzi pracy ks. prałat Stanisław Decowski. Obecni byli również stypendyści XV edycji Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”.

Chylę czoła przed sztandarem „Solidarności”, która nie jest niczyją prywatną własnością, ale żywym dziedzictwem całej Polski, skarbem narodowym. Dziękuję tym, którzy tworzyli solidarność przez duże i małe „s”. Dziękuję za sierpień 1980 r. Wtedy my, inteligenci, ludzie z głębi Polski, z Warszawy, patrzyliśmy z nadzieją na to co działo się w Gdańsku. Czy tym razem się uda, czy znowu przeciw polskim robotnikom zostaną skierowane czołgi? Liczyliśmy na powiew wolności i ten powiew przyszedł. Było porozumienie, a po nim festiwal solidarności i wolności. Byliśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Ale potem przyszedł stan wojenny i kolejne porozumienie, ale już kulawe – Okrągłego Stołu w 1989 r. Dopiero teraz realizujemy dziedzictwo Sierpnia ’80. Zgadzam się, że wiele postulatów wciąż nie zostało zrealizowanych. Należy przywrócić niższy wiek emerytalny, wprowadzić wolne niedziele, ułatwić dostęp do służby zdrowia – powiedział w Sali Akwen marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Podczas spotkania odbyła się także uroczystość wręczenia wyróżnień honorowych Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” zasłużonym dla Związku osobom. Otrzymali je Violetta Glanert (zaangażowaniu w działalność NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej, uczestniczka związkowych pikiet, pielgrzymek i służby przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, aktywnie wspierająca fotografa „Solidarności” Pawła Glanerta), Henryk Gielniak (wieloletni aktywny członek „S” w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego oraz Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „S” Regionu Gdańskiego) i Franciszek Jankowski (współtwórca Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej). Jak podkreślił prowadzący uroczystość Wojciech Książek z Prezydium ZRG NSZZ „S”, wszystkie wyróżnione osoby łączy także aktywność w latach 80. w parafii św. Brygidy w Gdańsku – pomoc osobom internowanych i ich rodzinom, współpraca z ks. prałatem Henrykiem Jankowskim, działalność w Bractwie Oblatów.

Partnerami tegorocznych obchodów rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych były Grupa Lotos i Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA.

ACH

Czytaj więcej:

Stypendia „Solidarności” wręczone po raz piętnasty

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę