Krajówka o dramatycznej sytuacji w Kraju

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zdecyduje o dalszych działaniach przeciwko wynaturzeniom na rynku pracy m.in. patologiom związanym z tzw. umowami śmieciowymi. Związkowcy zajmą się też dramatyczną sytuacją na kolei. Krajówka zbiera się w Koszalinie na dwudniowe posiedzenie, Reprezentanci związku z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przeanalizują sytuację w poszczególnych regionach i branżach. To  ostatnie posiedzenie Krajówki przed listopadowym Krajowym Zjazdem Delegatów, który odbędzie się w Kielcach. W południe z udziałem bp ks. Krzysztofa Zadarko, przewodniczącego „S” Piotra Dudy oraz prezydenta miasta Koszalina Piotra Jedlińskiego, przed katedrą Niepokalanego Poczęcia NMP odsłonięta będzie wystawa „Stan wojenny w województwie koszalińskim: Internowania – codzienność – manifestacje”, zorganizowana przez szczeciński oddział IPN.

W trakcie obrad członkowie Komisji Krajowej podejmą decyzje o dalszych działaniach, w tym szczególnie zbliżającej się kampanii społecznej przeciwko umowom śmieciowym. Związkowcy odniosą się do bieżących wydarzeń w kraju oraz.do dramatycznej sytuacji w Śląskich Kolejach Regionalnych (spółka Przewozy Regionalne).

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę