Krajówka jutro: jak powstrzymać antypracownicze działania

Jutro w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Głównym tematem obrad będzie reakcja Związku na zmiany w Kodeksie pracy. Zdaniem „Solidarności” przegłosowane przez Sejm zmiany w kodeksie pracy uderzą w pracowników, nie zwiększając konkurencyjności polskich firm i nie zmniejszając bezrobocia.

Czynią zaś z zatrudnionych pracowników „na rozkaz”. Nowe przepisy mają uelastycznić czas pracy poprzez wydłużenie okresu rozliczeniowego przysługującego pracodawcom, po drugie zaś, wprowadzając “ruchome” godziny. Jeśli zmiany wejdą w życie pracodawca będzie mógł wysyłać pracowników do domu wcześniej, niż po ustawowych ośmiu godzinach pracy. “Zaoszczędzony” czas będzie mógł odebrać, gdy firma znów będzie potrzebować pełnych mocy produkcyjnych. Pracownicy będą pracowali dłużej, nie dostając wynagrodzenia jak za nadgodziny.
Członkowie Komisji przeanalizują wyniki referendum przeprowadzanego wśród członków „Solidarności” i zdecydują jakie działania zostaną podjęte przeciwko wprowadzonym zmianom. Chodzi głównie o protest wobec 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego i uelastyczniającego czas pracy. Przegłosowane w Sejmie 13 czerwca zmiany w kodeksie musi jeszcze zaakceptować Senat i podpisać prezydent RP. Po zakończeniu procesu legislacyjnego będzie możliwe zaskarżenie zmian do Trybunału Konstytucyjnego.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę