Krajowy Zjazd Delegatów 25-26 października br. w Częstochowie

W dniach 25-26 października 2018 roku odbędzie się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Miejscem obrad będzie Częstochowa.

Nasz region reprezentują na KZD NSZZ „S”: Bożena Brauer, Gustaw Czarnowski, Krzysztof Czerwiński, Edward Fortuna, Roman Gałęzewski, Andrzej Kościk, Zbigniew Kowalczyk, Roman Kuzimski, Wojciech Litewski, Andrzej Netkowski, Bogdan Olszewski, Mirosław Piórek, Mariusz Połom, Jacek Szornak, Leszek Świeczkowski, Edward Zbucki oraz Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG.

Do kompetencji KZD należy m.in. uchwalanie ogólnego programu działania Związku, zmiana Statutu oraz wybór przewodniczącego Komisji Krajowej. Od 2010 roku funkcję przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „S” pełni Piotr Duda (był przewodniczącym Regionu Śląsko-dąbrowskiego).

Krajowy Zjazd Delegatów to najwyższa władza Związku. Nie tylko wybiera i rozlicza przewodniczącego i Komisję Krajową oraz Krajową Komisję Rewizyjną, ale też przyjmuje najważniejszy dokument – uchwałę programową. To w niej znajdują się zapisy co „Solidarność” będzie robiła przez najbliższe cztery lata.

Gościem zjazdu będzie m.in prezydent RP Andrzej Duda, który w maju 2015 roku, podczas kampanii do wyborów prezydenckich, podpisał ze związkiem umowę programową.

Krajowy Zjazd Delegatów tworzą delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regionów. Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w danym regionie. Ponadto w skład KZD wchodzą przewodniczący zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. Na częstochowski KZD przybędzie 325 delegatów. Nasz region reprezentuje 17 delegatów.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę