„Krajowy Raport Społeczny” do zaopiniowania

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag i opinii do „Krajowego Raportu Społecznego 2012”.

Opinie proszę przekazywać do dnia 12 lipca 2012 r. do Sekretariatu Prezydium KK na nazwisko Zbigniew Kruszyński oraz dodatkowo w formie elektronicznej: dpsgda@solidarnosc.org.pl

Pełna treść Raportu…>>

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę