Krajówka w sprawie Ukrainy

Obradująca w Elblągu Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wypowiedziała się o dramatycznej sytuacji na Ukrainie.

Związek zadeklarował dalszą pomoc materialną i rzeczową dla Ukrainy oraz pełne wsparcie dla jej proeuropejskich aspiracji.

NSZZ „S”  z wielkim niepokojem śledzi dramatyczną sytuację na Ukrainie, „której bezpośrednią przyczyną było krwawe stłumienie pokojowych protestów społecznych po wstrzymaniu przez ówczesne władze Ukrainy procesu integracji z Unią Europejską”. Naród Ukraiński stał się obiektem niczym nie sprowokowanej agresji Rosji. „Solidarność” potępia działania Rosji, które są pogwałceniem wszelkich międzynarodowych norm prawa.

Czytaj więcej…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę