Krajowka o dialogu niezależnym od rządu i handlu w niedzielę

Niezadawalający stan dialogu społecznego i ograniczenie handlu w niedziele zdominowały pierwszy dzień obrad Komisji Krajowej naszego związku 20 i 21 czerwca br. z udziałem min. Elżbiety Rafalskiej.

kk-rafalska800

Po dwóch latach od zmiany formuły dialogu pora zastanowić się nad zmianami. Czy więc usytuowanie Rady Dialogu Społecznego przy resorcie pracy staje się osią sporu związku z rządem?

- Chcemy iść w stronę uniezależnienia się Rady, jej autonomii. Dialog społeczny instytucjonalny  w naszym przekonaniu powinien być odseparowany od woli rządu. Ten może mieć swoje racje, może też się zmieniać – mówi Marek Lewandowski, rzecznik związku.

Rada Dialogu Społecznego była tworzona jako zaprzeczenie martwej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Miała być niezależna, z własnym finansowaniem. Pomysł umocowania dyrektora RDS na stanowisku zastępcy dyrektora Centrum Partnerstwa Społecznego jest uzależnieniem tej instytucji od rządu. „S” proponuje powołanie Rzecznika Dialogu, np. na wzór Rzecznika Praw Obywatelskich.

Komisja Krajowa przyjęła stanowisko ws. projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda zwrócił uwagę, że idąc do wyborów PiS stawiał sprawę wolnych niedziel jako kwestię priorytetową. I teraz powinien się z tego wywiązać.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska gość posiedzenia Krajówki zapewniła, że przepisy ograniczające handel w niedzielę wejdą od 1 stycznia 2018 r.

Wcześniej Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń zapytał kogo boi się rząd PiS nie wprowadzając wolnych niedziel.

Minister rodziny i pracy odpowiedziała, że rząd boi się nieodpowiedzialnych i złych decyzji.

Mija już trzy miesiące od złożenia obywatelskiego projektu zmian w czasie pracy placówek handlowych, ograniczających handlowanie w niedziele i zwracającego ten dzień rodzinom pracowników handlu. W marcu br. Rada Ministrów rekomendowała wówczas prowadzenie dalszych prac nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, przy uwzględnieniu i rozważeniu wszystkich uwag zawartych w stanowisku rządu oraz wyrażanych przez środowiska zainteresowane projektem ustawy.

Projektautorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. NSZZ „Solidarność”, organizacje społeczne, katolickie, pracownicze i pracodawców, zakłada wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę w większości placówek handlowych, z odstępstwami. Miałyby one dotyczyć niedziel przedświątecznych, a także sklepów, gdzie handel prowadzi wyłącznie przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą (z wyłączeniem franczyzobiorców i ajentów), stacji benzynowych (z pewnymi obostrzeniami), sklepików z pamiątkami i dewocjonaliami, piekarni zlokalizowanych przy zakładach produkcyjnych prowadzących sprzedaż własnych produktów do godz. 13.

Z projektu powinien zaś zniknąć zapis o zakazie pracy centrów logistycznych i baz promowych.

Ostatnio zmienił się przewodniczący podkomisji – poseł Jan Mosiński przeszedł do komisji reprywatyzacyjnej i teraz będzie jej przewodniczył poseł Janusz Śniadek.

Komisja Krajowa przyjęła m.in. stanowiska w sprawie propozycji wzrostu wynagrodzeń oraz emerytur i rent w 2018 r., a także sprzeciwiające się planom zmniejszenia zatrudnienia w Polskiej Grupie Energetycznej o 20 proc.

ASG

Zdjęcie: Marek Lewandowski

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę