Kosztowne wychowanie dzieci

Od 15 do 30 proc. budżetu polskich rodzin wynoszą wydatki na utrzymanie jednego dziecka. Koszt wychowania jednego dziecka do ukończenia przez niego 19 roku życia wynosi od 176 do 190 tys. zł, natomiast dwójki dzieci – od 317 do 350 tys. zł.

Przeciętne wydatki na osobę w gospodarstwie domowym składającym się z małżeństwa i dwójki dzieci kształtują się od 504 zł (w przypadku rodziny z trójką dzieci) do 951 zł (w rodzinie z jednym dzieckiem).

Bardziej zagrożone ubóstwem są rodziny z dziećmi niż te bez nich. Odsetek rodzin, które żyją poniżej relatywnej granicy ubóstwa wśród rodzin z przynajmniej jednym dzieckiem był wyższy niż w rodzinach bez dzieci – 6,4 proc. w stosunku do 5,4 proc. i wzrastał wprost proporcjonalnie do liczby posiadanych przez rodziny dzieci – dla rodzin z trójką dzieci wyniósł 24,1 proc., a z czwórką lub więcej – 48,3 proc.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę