Konsolidacja czy destabilizacja?

Sposób, w jaki przeprowadzana jest konsolidacja w Polskiej Spółce Gazowniczej zdaniem związkowców z NSZZ „Solidarność” doprowadzi do destabilizacji firmy. Dlatego zamierzają oni protestować 8 maja br. w Warszawie przed Ministerstwem Skarbu Państwa.

– Chcemy zaprotestować przeciwko sposobowi, w jaki przeprowadza się u nas w firmie konsolidację. Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnego planu restrukturyzacji, etatyzacji, nie wiemy, jak będzie wyglądała struktura firmy po zmianach. Restrukturyzację przeprowadza zewnętrzna firma, której głównym celem, tak przynajmniej to wygląda, jest redukcja etatów – mówi Zbigniew Matuszewski przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Gdańsk.

Pracownicy w PSG obawiają się działań restrukturyzacyjnych prowadzących do wydzielania kolejnych obszarów i wyprowadzania działalności poza firmę. Zdaniem związkowców, scenariusz tzw. konsolidacji jest podobny, jak w innych spółkach skarbu państwa. Likwiduje się w firmie jednostki terenowe, zmniejsza się zatrudnienie, by po pewnym czasie stwierdzić, że firma nie radzi sobie z poszczególnymi zadaniami i należy te zadania oddać podmiotom zewnętrznym. Dziwi takie podejście do firmy, które zadania jako krajowy operator systemu dystrybucyjnego wypełnia w sposób właściwy i bezpieczny, wypracowując, co nie jest bez znaczenia godny zysk dla właściciela czyli Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w kwocie znacznie przekraczającej miliard sto milionów złotych rocznie.

Zakładowa „Solidarność” walczy przede wszystkim o miejsca pracy, ale także o zachowanie stabilności firmy.

„O skali problemów niech świadczy fakt, iż w III i IV kwartale ubiegłego roku oraz w pierwszych dwóch kwartałach roku bieżącego odeszło lub obejdzie z Polskiej Spółki Gazownictwa ponad 2000 Pracowników z pośród blisko 13 000 Pracowników będących w zatrudnieniu w połowie roku 2014.” – czytamy w oświadczeniu wystosowanym przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”. Wśród zwalnianych znalazło się wielu wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, co w powiązaniu z likwidacją 80 jednostek terenowych – Rejonów Dystrybucji Gazu oraz innych jednostek obsługi technicznej – stwarzać może ogromne problemy z właściwym funkcjonowaniem całego sektora dystrybucji gazu. – Likwidacja jednostek obsługi technicznej wydłuży czas ich dojazdu do miejsc, w których nastąpiła awaria. Przecież to stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli – mówi Zbigniew Matuszewski. Wydłuży się również droga klienta do siedzib spółki, aby załatwić najprostszą rzecz, będzie on musiał pokonać nawet kilkadziesiąt kilometrów.

Pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa mają prawo być zaniepokojeni sposobem restrukturyzacji, wystarczy że porównają je z przekształceniami jakie przeszły inne podmioty Grupy Kapitałowej PGNiG. „Podobne przekształcenia zostały dokonane w innych podmiotach Grupy Kapitałowej PGNiG, m.in. w PGNiG Technologie oraz EXALO Drylling. Zakończyły się one porażką organizacyjną i biznesową przy ogromnych kosztach społecznych jakie ponieśli byli i obecni pracownicy tych firm” – piszą związkowcy w oświadczeniu.

W przesłanym do regionów NSZZ „Solidarność” liście związkowcy z Polskiej Spółce Gazowniczej zwrócili się do związkowych struktur o poparcie ich pikiety, która odbędzie się 8 maja 2015 roku w Warszawie przed Ministerstwem Skarbu Państwa w godzinach od 12.00 – 14.00

Postulaty związkowców z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Żądamy między innymi:

  • wycofania się Pracodawcy z działań mających na celu wydzielenia pracowników i funkcji poza Polską Spółkę Gazownictwa oraz redukcji zatrudnienia,
  • wycofania się z działań Zarządu Spółki, które doprowadzą do obniżenia poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego,
  • wycofania się z nadmiernie rozbudowanej biurokracji i sprawozdawczości korporacyjnej wprowadzanej przez Centralę Spółki,
  • wycofania się z podjętych działań mających na celu likwidację jednostek terenowych, Zakładów która prowadzi do zniszczenia ważnego dla gospodarki przedsiębiorstwa. Konsolidacja jest początkiem procesu unicestwienia obecnych struktur w Spółce.

(mk)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę