Konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” wnioski jeszcze dzisiaj

Jeszcze dzisiaj, czyli 30 września br. można zgłaszać firmy do XII edycji Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ogłosiło w kwietniu br. XII edycję konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Wnioski można zgłaszać do 30 września 2019 r.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.

Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat, od daty przyznania.

Komisja Certyfikacyjna konkursu dokona oceny wniosków nadesłanych na konkurs m.in. biorąc pod uwagę przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie oraz funkcjonowanie rady pracowników.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę