Konkurs: Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, tych, którzy Ojczyźnie poświęcili życie, a których  aparat powojennej władzy wyrzucił na „śmietnik historii”, skazał na zapomnienie – poświęcamy ten konkurs.

Pragniemy pamiętać i przekazywać naszym uczniom prawdziwe oblicze historii. Stawiać za wzór tych, którzy w historii naszej Ojczyzny zapisali się złotymi zgłoskami.  Oddać  im  hołd  i  cześć  za  ich poświęcenie  i heroiczną  postawę w obliczu totalitarnego zagrożenia – komunistycznego zniewolenia.”

Takim wstępem był poprzedzony regulamin konkursów: recytatorskiego „Żołnierze Wyklęci w poezji”, wokalnego „Żołnierze Wyklęci zawsz w pamięci” oraz plastycznego „Bohaterowie Polskiego Podziemia Niepodległościowego”, które zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku.

Konkursy zostały objęte honorowym patronatem:

Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

W sobotę 1.marca 2014 r. w SP nr 65 odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie oraz występy laureatów.

W im. Zarządu Regionu Gdańskiego nagrody wręczała Bożena Brauerprzewodnicząca gdańskiejKomisji Oświaty i Wychowania , która wraz Sekcją Regionalną ufundowała nagrody.

Gratulacje dla wszystkich Laureatów i Nauczycieli, którzy ich przygotowywali do konkursów. Seredeczne podziękowania dla organizatorów, szczególnie p.dyrektor SP nr 65 Jolanty Kwiatkowskiej- Reichel. Dzięki takim przedsięwzięciom Pamięć o Żołnierzach Wyklętych nie zaginie.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę