Konkurs o tytuł „Najaktywniejszego społecznego inspektora pracy”

Konkurs jest organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Odbywa się na szczeblu okręgowych inspektoratów pracy. Celem konkursu jest promowanie najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy w sferze ochrony pracy i praworządności w stosunkach pracy. Oczekiwanym rezultatem konkursu jest systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach.

konkurs_insp-pracy2017-800

Termin składania wniosków do okręgowych inspektoratów pracy upływa corocznie 15 września. Komisja konkursowa, powołana przez Okręgowego Inspektora Pracy, typuje laureatów do nagród i wyróżnień.

Czasu jest już niewiele – okręgowe inspektoraty pracy czekają na zgłoszenia kandydatów do 15 września. Prośba o przesyłanie kopii dokumentacji także do wiadomości  struktur i regionów NSZZ „Solidarność”.

Zgodnie z regulaminem konkursu – organizacje związkowe proszone są o opisanie i wskazanie we wnioskach konkursowych działań systemowych, które w wyniku działalności społecznych inspektorów pracy wpłynęły na poprawę warunków pracy.

Regulamin konkursu…>>

Zobacz więcej na stronie Państwowej Inspekcji Pracy…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę