Konkurs na esej: zapraszamy młodzież!

„Setna rocznica odzyskania niepodległości – Historia Polski w malarstwie artystów z Grodzieńszczyzny” to temat konkursu organizowanego przez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy. 

anders800

Obraz Wacława Sporskiego, gen Władysław Anders

 

Cele konkursu jest zachęcenie uczniów do poznawania historii Polski i kształtowanie u młodzieży poczucia tożsamości narodowej. Skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych (kl. II i III) oraz ponadgimnazjalnych z woj. pomorskiego.

Na podstawie jednego lub kilku wybranych obrazów z wystawy w Sali BHP (do 15 czerwca br.), współfinasowanej przez Miasto Gdańsk, uczestnicy konkursu przygotowują wcześniej niepublikowane teksty w formie eseju, felietonu, rozprawki lub opowiadania do 3 tys. znaków. Rozstrzygnięcie konkursu do 1 września 2018.

Jury przyzna w kategoriach szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna nagrody główne o wartości 500 zł).

Prace należy przesyłać  do 30 czerwca 2018 r. na adres e-mailowy: pomorskafundacja@wp.pl, lub r.tkaczyk@solidarnosc.gda.pl.

 

Regulamin konkursu na esej, felieton, rozprawkę, opowiadanie 

Temat: „100 rocznica odzyskania niepodległości – Historia Polski w malarstwie artystów z Grodzieńszczyzny”

I Organizator i cele konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy.

2. Patronem  medialnym konkursu jest Magazyn Solidarność.

2. Cele konkursu to:

 1. Zachęcenie uczniów do poznawania przeszłości i historii Polski w sposób aktywny.
 2.  kształtowanie u młodzieży tożsamości narodowej i postawy patriotycznej

 

II . Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (zarówno publicznych jak i niepublicznych). Z miasta Gdańska i województwa Pomorskiego.

 

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 

a. szkoły gimnazjalne,

b. szkoły ponadgimnazjalne

 

III. Zasady konkursu

 1. Na podstawie  jednego lub kilku wybranych obrazów uczestnicy konkursu

przygotowują tekst odpowiadający tematyce konkursu, utrzymany w formie eseju, felietonu, rozprawki lub opowiadania

 1. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko eseje, felietony, rozprawki ,

Opowiadania wcześniej niepublikowane.

 1. Każda praca powinna być podpisana tj. (imię nazwisko autora, dokładny adres , telefon, e–mail).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania eseju, felietonu, rozprawki, opowiadania, które zwycięży w  miesięczniku „Magazyn Solidarność” .
 3. Objętość tekstu: nie więcej niż 3000 znaków (ze spacjami)
 4. Przesłanie eseju, felietonu, rozprawki, opowiadania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez autora na publikację tekstu w „Magazynie Solidarność”.
 5. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.
 6. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez wysłanie na podany poniżej w punkcie 2 adres e-mail esej, felieton, rozprawkę lub opowiadanie.
 7. W przypadku nadesłania pracy pocztą liczy się data stempla pocztowego
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 1 września 2018 roku.
 9. Jury przyzna w każdej kategorii nagrodę główną (o wartości 500 zł) i ewentualne wyróżnienia.
 10. Jury zastrzega możliwość innego podziału nagród. 

IV . Termin i sposób przekazywania prac

 1. Prace należy przesyłać  do dnia 30 czerwca 2018 roku.
 2. Prace  należy przesłać na adres e-mailowy: pomorskafundacja@wp.pl, lub r.tkaczyk@solidarnosc.gda.pl.

Gdańsk dnia 01.05.2018.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę