Konieczne badania statystyczne skali delegowania pracowników

Prezydium Komisji Krajowej wnosi o dodanie do programu badań statystycznych na rok 2018 r.  badań, które ustalą rzeczywiste rozmiary delegowania pracowników oraz badań pracowników w firmach zatrudniających do 9 osób i samozatrudnionych.  

„Solidarność” proponuje wniesienie zmian w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018.

W opinii członków Prezydium KK konieczne jest dodanie badań, które ustalą rzeczywiste rozmiary delegowania pracowników w oparciu o inne niż dotychczasowe, nie do końca miarodajne dane statystyczne. Kolejne konieczne badania pokażą, jakie umowy kwalifikowane są do potwierdzenia statusu pracownika delegowanego w ramach kategorii pracownika najemnego, pracującego na własny rachunek,  należącego do personelu kontraktowego. Z informacji uzyskiwanych od osób pracujących za granicą wynika, że często nie otrzymują minimalnych stawek płacy kraju oddelegowania nawet jeśli świadczą pracę na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło, a organy kontrolne kraju oddelegowania nie mogą dokonać kontroli w zakresie wysokości stawki płacy takiej osoby. Badanie statystyczne miałoby wiec na celu ustalenie czy i w jakim zakresie dochodzi do mylnego zakwalifikowania umów cywilnoprawnych.

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że największy odsetek naruszeń przepisów dotyczących okresowych badań lekarskich miał miejsce u pracodawców zatrudniających do 9 pracowników. Dlatego Związek postuluje o dodanie kolejnych badań reprezentatywnych –  pracowników w firmach zatrudniających do 9 osób oraz samozatrudnionych w zakresie częstotliwości korzystania z usług medycyny pracy, dolegliwości zdrowotnych oraz średniej ilości godzin przepracowanych w tygodniu, w zależności od płci oraz wieku. Wnioski z tych badań przyczynią się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.

hd

Źródło: Dział Informacji KK

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę