Konformiści czy przestępcy w togach – konferencja w Muzeum II Wojny Światowej

Na 19 kwietnia br. zaplanowano konferencję naukową „Konformiści czy przestępcy w togach? Sędziowie i prokuratorzy utrwalający reżim komunistyczny”, która przybliży sylwetki oraz kariery zawodowe wybranych sędziów i prokuratorów, którzy uczestniczyli w utrwalaniu systemu komunistycznego.   

Konferencja odbędzie się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

W toku przygotowanych prelekcji, zostaną przedstawione między innymi osoby i kariery zawodowe prokuratorów i sędziów, którzy dopuścili się zbrodni sądowych, przyczyniając się do skazania na karę śmierci bohaterów – żołnierzy niezłomnych, takich jak np. Feliks Selmanowicz „Zagończyk”, czy Danuta Siedzikówna „Inka”.

Zostanie omówione pojęcie zbrodni sądowej oraz kwestia odpowiedzialności karnej za zbrodnie sądowe prokuratorów i sędziów na gruncie prawa.

Jedną ze największych i niosących najgorsze skutki zbrodni sądowych, była ta na gen. Auguście Fieldorfie „Nilu”, mord sądowy i zbrodnia założycielska systemu prawnego PRL.

Postępowanie w tej bulwersującej sprawie przeciwko obwinionym o jej sprawstwo zostało wszczęte w 1992 przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Prowadzone było wobec prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej – Heleny Wolińskiej-Brus, (pierwotnie Felicja Fajga Mindla Danielak), kierowniczce biura Sztabu Głównego AL, szefowej Wydziału Kadr KG MO, zmarłej w 2008 r. w Oxfordzie), prokuratorów Prokuratury Generalnej – Beniamina Wejsblecha (dopracował do śmierci w 1991 r. jako radca prawny) i Pauliny Kern i innych.

Wyrok orzekł skład kierowany przez sędzię sekcji tajnej Sądu Wojewódzkiego Marię Gurowską vel Górowska vel Maria Sand vel Genowefa Maria Danielak z domu Zand (to ona skazała na karę śmierci gen. Fieldorfa), zasiadającą w sekcjach tajnych przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, Sądzie Wojewódzkim w Warszawie i Sądzie Najwyższym, zmarła w 1998 r., na wezwania sądu III RP się nie stawiała).

Komisja chciała przesłuchać sędziów orzekających w Sądzie Najwyższym – Emila Merza (dyspozycyjny, przewodniczył tajnej sekcji sędziów Sądu Najwyższego – Wydział III Izby Karnej SN, po wstępnej analizie jego działalności sędziowskiej za rażące naruszenie prawa uznano 16 spraw;  orzekał w Sądzie Najwyższym do osiągnięcia wieku emerytalnego w 1962 roku.), Gustawa Auscalera (w grudniu 1957 r.  Auscaler wyemigrował z rodziną do Izraela. Był przez kilka lat dyrektorem Centralnej Szkoły Prawniczej im. Duracza, pracował jako prokurator w Tel Awiwie do 1965 r)  i Igora Andrejewa ( był współautorem podręcznika Prawo karne Polski Ludowej (1954). Od 1964 profesor nauk prawnych, współautor projektu Kodeksu karnego z 1969).

W ramach konferencji ukazane zostaną również postawy prokuratorów, którzy aktywnie sprzeciwili się utrwalaniu reżimu komunistycznego za co spotkały ich szykany i represje prawnokarne.

ASG

Konferencja 19 kwietnia 2018 r. od godz. 9:30 do 15:00

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Pl. Bartoszewskiego 1

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę