Konferencja o dialogu społecznym w Polsce i Europie

Na początku lutego w Warszawie uczestnicy seminarium EZA będą dyskutować o wzmocnieniu struktur dialogu społecznego. Konferencja „Rada dialogu społecznego w Polsce i wybranych państwach europejskich – wzmocnienie struktur dialogu społecznego na poziomie narodowym i europejskim” odbędzie się 2-4 lutego.

Pierwszego dnia omówione zostaną na przykładzie Austrii, Bułgarii i Polski systemy prowadzenia dialogu społecznego na szczeblu krajowym i lokalnym. W panelu dotyczącym wymiaru krajowego udział wezmą przedstawiciele polskiego rządu, pracodawców i związków zawodowych. Odpowiedzą na pytania, czy obecne usytuowanie Rady Dialogu Społecznego jest właściwe, ocenią niezależność rady oraz przedstawią propozycje zmian.

Kolejnego dnia uczestnicy seminarium będą mówić o wyzwaniach lokalnych rynków pracy na przykładzie Litwy, Portugalii i Polski. W panelu zostanie oceniony model funkcjonowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego oraz zostaną przedstawione propozycje zmian.
 
Europejskie Centrum ds. Pracowniczych EZA jest organizacją podkreślającą znaczenie wartości chrześcijańskich, którą tworzy ponad 60 organizacji pracowniczych z 20 różnych krajów. Członkami EZA są centra szkoleniowe związków zawodowych, społeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych organizacji pracowników, a także ośrodki badawcze, zajmujące się problemami pracowniczymi. Głównym celem organizacji jest promocja dialogu społecznego i dyskusja nad wyzwaniami społecznymi.

Źródło: Dział Informacji KK

Download PDF
Powrót Drukuj stronę