Kondycja MON a zarobki pracowników zbrojeniówki

Związkowcy z Sekcji Krajowej Pracowników Cywilnych MON spotkali się w środę  25 listopada br. w Kancelarii Prezydenta RP z Grażyną Wereszczyńską z dyrektor Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Prezydenta RP. Tematem była sytuacja materialna pracowników cywilnych zatrudnionych w MON.

Przedstawiciele związków zawodowych funkcjonujących w MON w trakcie spotkania przedstawili dramatyczną sytuację pracowników zatrudnionych w resorcie obrony narodowej wraz z propozycjami wyjścia z impasu. Jest to zbieżne z planami nowego kierownictwa MON.

- Rzeczywistą pewność obrony może mieć tylko to państwo, które potrafi obronić się samo – stwierdza Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej.

Inwestycja w rodzimy przemysł zbrojeniowy i jego rozwój, wzmocnienie bezpieczeństwa kraju czy rozwinięcie obrony terytorialnej to – jak zapowiada w mediach Antoni Macierewicz –  cele polityki Ministerstwa Obrony Narodowej na najbliższe lata. Szef MON zapowiedział też wzmocnienie polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Na spotkaniu w Kancelarii Prezydenta NSZZ „Solidarność”, reprezentowana przez Mirosława Kamieńskiego, Janusza Malinowskiego i Jana Szymańskiego.

Związek wskazał na konieczność podwyżki dla pracowników zbrojeniówki w 2016 r., zdecydowanie większej niż proponował poprzedni Minister Obrony Narodowej w oparciu o środki zarezerwowane w ustawie budżetowej. Zgłoszono też wniosek o powołanie zespołu resortowo–związkowego do opracowania systemowych rozwiązań mających na celu  zrównania średniej płacy pracowników MON ze średnimi płacami sfery budżetowej.

Ponadto NSZZ „Solidarność” zaproponował spotkanie z nowym szefem MON a w sprawach problemów występujących w Wojskowych Przedsiębiorstwach Remontowo Produkcyjnych włączonych do PGZ SA, a w innych podmiotach z sekretarzem stanu w MON.

Dyrektor Wereszczyńska stwierdziła, że omawiane problemy zostaną przekazane   prezydentowi RP i ministrowi obrony narodowej wraz z petycją pracowników zatrudnionych w resorcie w sprawie poprawy sytuacji płacowej.

ASG

zdjęcie: Wikimedia Commons

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę