Komisja Krajowa o Sierpniu’80

30 sierpnia 2018 r., w trakcie posiedzenia Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” uchwaliła stanowisko w sprawie 38 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych.

21 postulatow tablica

W 38. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w sposób szczególny wspomina bohaterów strajków wiosny i lata 1988 r. To wyraz ciągłości istnienia NSZZ „Solidarność”, który przetrwał stan wojenny i do dzisiaj nieprzerwanie realizuje swoją misję wypełniania 21. sierpniowych postulatów.

Oddajemy hołd wszystkim ludziom „Solidarności”, szczególnie tym bezimiennym i zapomnianym, którzy przyczynili się do tego wielkiego zwycięstwa, często ponosząc konsekwencje, w tym te największe, utraty zdrowia i życia. Dzięki ich ofierze możemy cieszyć się dzisiaj suwerenną i demokratyczną Ojczyzną wolnych ludzi. To wielki dar, z którego każdego dnia musimy czerpać pamiętając, że nic nie jest nam dane raz na zawsze.

Wspominając 38. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych 1980 r. i 30. rocznicę strajków wiosny i lata 1988 roku, przypominamy, że u podstaw tego bezprecedensowego zwycięstwa, legły porozumienia będące wynikiem dialogu. Apelujemy aby i dzisiaj rozwiązywanie konfliktów, które w demokracji są czymś naturalnym, odbywało się w drodze wzajemnego szacunku i dialogu.

Apelujemy aby i dzisiaj rozwiązywanie konfliktów, które w demokracji są czymś naturalnym, odbywało się w drodze dialogu i wzajemnego szacunku.

Marek Lewandowski
Rzecznik Prasowy Przewodniczącego
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę