Komunikacja w regionie – WRDS w Gdyni

Dostępność komunikacyjna regionu – temu tematowi poświęcone było posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które miało miejsce 23 lutego w siedzibie spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Gdyni.

wrds-23-lut-2017

Zdjęcie: Olga Zielińska

Posiedzeniu przewodniczył WRDS Krzysztof Dośla, lider RG NSZZ „Solidarność”. Obecni byli m.in. wojewoda pomorski Dariusz Drelich, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, Jolanta Szydłowska, prezes zarządu Pomorskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”. „Solidarność” reprezentowali Bogdan Olszewski, sekretarz ZRG NSZZ „S” i członek zespołu ds. polityki społecznej na WRDS oraz przedstawiciele organizacji związkowych ze spółek PKP SKM oraz Przewozy Regionalne.

Zewnętrzna dostępność województwa pomorskiego jest dobra, jednak poniżej średniej krajowej – wynika z danych przedstawionych przez Krzysztofa Czopka, dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Na system komunikacyjny w naszym regionie składają się drogi, transport kolejowy oraz wodny, w tym porty. Warto zauważyć, że mamy aż 11 portów.

Natomiast według danych statystycznych dotyczących transportu zbiorowego indywidualnego 41 proc. mieszkańców podróżuje poza granicę własnej gminy, 34 proc. wewnątrz niej, a 25 proc. poza powiatem. Dlatego tak ważny jest transport kolejowy.

Finansowanie przez Sejmik Województwa Pomorskiego kolejowych przewozów pasażerskich w 2016 roku wyniosło 151 mln zł, o 35 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Sama Szybka Kolej Miejska przewiozła w ubiegłym roku prawie 42 mln pasażerów, o 2,5 mln więcej niż rok wcześniej. Koszty ogółem dla SKM w roku ubiegłym wyniosły 224,5 mln zł. Dodajmy, że jest to trzeci przewoźnik w kraju, jeśli chodzi o liczbę przewiezionych pasażerów.

W planach rozwoju SKM jest m.in. zakup 10 nowoczesnych elektrycznych zespołów. Szacunkowy koszt to aż 320 mln zł. Aż 85 proc. finansowania miałoby pochodzić z funduszy unijnych. Dlatego też Jolanta Szydłowska zgłosiła wniosek, aby opracować dokumentacje dotyczącą perspektyw rozwoju i dróg kolejowych w regionie z uwzględnieniem wariantu, kiedy nie będzie można liczyć na tak duże finansowanie ze strony programów unijnych.

Kolejne spotkanie WRDS planowane jest pod koniec marca.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę