Komitet protestacyjno-strajkowy w oświacie

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” powołała komitet protestacyjno-strajkowy. Jest to efekt braku realizacji postulatów naszego związku przez rząd. „Solidarność” traci cierpliwość do minister edukacji Anny Zalewskiej. Już w czerwcu ub.r. oświatowa „Solidarność” domagała się jej odwołania. Żąda 15 proc. podwyżki płac poczynając od stycznia 2019 r. oraz zmiany systemu wynagradzania w oświacie, który miałby być powiązany ze średnią płacą w gospodarce. 

W skład komitetu strajkowego weszli członkowie Prezydium Krajowej SOiW, przewodniczący sekcji regionalnych oraz delegaci na WZD KSOiW, którzy są członkami Komisji Krajowej „S” i jednocześnie reprezentują struktury oświatowe.

Rada KSOiW podtrzymała swoją decyzję dotyczącą postulatów płacowych: „Solidarność” pracowników oświaty domaga się 15 proc. podwyżki płac od stycznia 2019 r. oraz zmiany systemu wynagradzania, który miałby być powiązany ze średnią w gospodarce narodowej. Komitet Protestacyjny spotka się 21 stycznia w siedzibie „Solidarności” w Warszawie w celu omówienia strategii działań.

Na posiedzeniu Rady obecny był przewodniczący NSZZ „S” Piotr Duda, który m. in poinformował uczestników spotkania, że konwent przewodniczących zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ „Solidarność” przekształcił się od 11 stycznia br. w sztab protestacyjno-strajkowy. Wynika to z tego, że rząd w ostatnim czasie zlekceważył postulaty „S”, które związek artykułował starając się prowadzić merytoryczną dyskusję.

Przypomnijmy, że ostatnio „Rzeczpospolita” zestawiła (według danych OECD i MEN) zarobki nauczycieli. Z tego zestawienia wynika, że polscy nauczyciele zarabiają jedynie połowę średniej (!) dla państw OECD. Ze średnią rocznych zarobków w 2017 roku wynoszącą 15,6 tys. USD, czyli około 58 500 zł brutto rocznie (na miesiąc daje to 4940 zł brutto z wszelkimi dodatkami i nagrodami w tym jubileuszowymi) są na dole tabeli, wyprzedzając jedynie koleżanki i kolegów z Węgier i Słowacji. Średnia dla państw OECD wynosi (zależnie od typu szkoły) od 30,8 do USD do 34,9 tys.

MEN podaje, że w szkołach pracuje 530 tys. nauczycieli. Najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani – 62,71 proc., 20,13 proc. to nauczyciele mianowani. Kontraktowych jest 13,63 proc., a stażystów zaledwie 3,53 proc. Co pokazuje, że młodzi ludzie do zawodu nauczyciela się nie garną. Jest to efekt nie tylko niskich zarobków w okresie stażu, ale i wydłużenia go od września ub.r. o rok.

Przypomnijmy, że 8 stycznia 2019 r. odbyła się Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Jej tematem była sytuacja w oświacie i oczekiwania płacowe pracowników szkół. Po dyskusji przyjęto uchwałę zobowiązującą Prezydium Sekcji do przygotowania decyzji o czynnych akcjach protestacyjnych – w tym o strajku.

ASG

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę