Komisja Krajowa w Gdańsku: Sierpień’80 – Wrzesień’2013

W Gdańsku związkowcy – członkowie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” obradują nad szczegółami scenariusza akcji protestacyjnej rozpisanej na cztery dni od 11 do 14 września w Warszawie.

Obrady „Krajówki” toczące się od godz. 9.00 w Sali Akwen zdominowały więc sprawy bieżące.

W przerwie obrad „Krajówki” – o  godz. 13.30 Piotr Duda, lider NSZZ „S” i Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S” otworzyli wystawę fotograficzną pod wymownym hasłem, znanym z lat 80. „Nie ma wolności bez Solidarności” (Wały Piastowskie 24, I piętro), poświęconą strajkom z 1988 roku. Wystawę zorganizował gdański Region związku.

- Pamiętamy, dziękujemy, nie zapomnimy. 1988 rok to przede wszystkim ponowny krzyk robotników polskich o legalizację NSZZ „Solidarność”. Chichot historii i paradoks to fakt, że Komisja Krajowa „Solidarności” musi upominać się i bronić wolności związkowych przed delegalizacją związków zawodowych. Dzisiejsza władza przygotowuje takie rozwiązania – powiedział Piotr Duda.

- Nie ma wolności bez Solidarności! – zakończył Krzysztof Dośla.

Jutrzejszy dzień będzie miał uroczysty charakter. Rozpocznie się o godz. 9.40 od złożenia kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców. Obrady od godz. 10.00 prowadzone będą w Sali BHP. Spotkanie rozpoczną przewodniczący KK „S” Piotr Duda oraz ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański.

W porządku obrad jest przyjęcie stanowiska z okazji 33. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, głosowanie nad uchwałą na temat złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 19 ust. 3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z Konstytucją (prawo do strajku dla pracowników służb cywilnych), informacja na temat przebiegu procesu w sprawie wydarzeń Grudnia ’70 (mec. Piotr Ł. J. Andrzejewski, przedstawiciel społeczny, reprezentujący NSZZ „Solidarność”), prelekcja prof. Ryszarda Bugaja o realizacji postulatów NSZZ „Solidarność” z roku 1980 i  wystąpienie Andrzeja Kołodzieja „Rok 1980 – retrospekcja”.

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę