Komisja Europejska sprawdza ustawę aktywizującą stocznie

15 stycznia br. Komisja Europejska wszczęła dochodzenie związane z systemem opodatkowania stoczni w Polsce. Bruksela obawia się, że system opodatkowania dawałby niektórym stoczniom selektywną przewagę nad konkurentami.

Wątpliwości Komisji Europejskiej budzą preferencyjne stawki opodatkowania stoczni. Zgodnie z ustawą z września 2016 roku nasze stocznie mogą płacić zryczałtowany podatek. Wynosi on 1 proc. do sprzedaży pochodzącej z budowy i przebudowy statków. Dzięki temu zwolnione są z powszechnie obowiązującego podatku dochodowego od osób prawnych CIT (19 proc.;zgodnie z ustawą, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2017 r. ustawodawca wprowadził dodatkową, obniżoną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych na 15 proc., ale nowa stawka przeznaczona jest dla małych podatników).

- Komisja nie kwestionuje prawa Polski do decydowania o własnym systemie podatkowym. Jednak zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej Komisja musi zweryfikować, czy system podatkowy jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa oraz czy nie przyznaje on selektywnej korzyści niektórym przedsiębiorstwom względem innych – czytamy w piśmie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie.

Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego zakłada zwolnienie stoczni z podatku VAT, wybór między CIT a zryczałtowanym 1-procentowym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, a także możliwość włączenia stoczni do specjalnych stref ekonomicznych.  

Obowiązek zapłaty zryczałtowanego, 1-procentowego podatku jest w przypadku stoczni wstrzymany do czasu ukończenia przebudowy lub budowy statku.

Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego zakłada stosowanie zerowej stawki VAT na produkcję, import, części i wyposażenie dla jak największego spektrum jednostek pływających, co jest zgodne z dyrektywą UE w sprawie VAT. Przewidziano też zwiększenie katalogu nowych statków objętych zerową stawką VAT-u. W ten sposób zaoszczędzone środki przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać na inne cele.

Według nowych przepisów stocznia już na etapie wystawiania faktury za konkretne elementy czy komponenty nie będzie płaciła VAT-u.

Komisja ma obawy, że proponowany zryczałtowany podatek od sprzedaży stanowi tzw. pomoc operacyjną, która wykorzystuje fundusze publiczne, by zwolnić stocznie z kosztów, które w przeciwnym razie musiałyby ponieść w ramach swojej bieżącej działalności.

KE zachce więc skonfrontować naszą ustawę z opinią, iż pomoc operacyjna nie jest dopuszczalna, ponieważ zakłóca zasady uczciwej konkurencji.  

Bruksela zatwierdziła z kolei pomoc inwestycyjną dla małych i średnich firm z sektora stoczniowego. Wsparcie dostaną firmy z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Budżet wynosi ok. 18 mln euro w formie dotacji, dopłat do oprocentowania i gwarancji.

Co ciekawe, Komisja zauważa jednocześnie, że istnieją w Polsce stocznie, które są w stanie konkurować na rynku na podstawie własnych osiągnięć.

Tak, czy inaczej unijni urzędnicy przyznają, że Polska może interweniować w sprawie przemysłu stoczniowego na swoim terytorium.

– Kategorie pomocy, takie jak pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną lub pomoc regionalna, są dozwolone na podstawie unijnych zasad pomocy państwa. Uznaje się, że te rodzaje pomocy są skuteczniejsze i w mniejszym stopniu zakłócają konkurencję niż pomoc operacyjna – tyle przekazane stanowisko Komisji, przed dalszym etapem procedury sprawdzającej.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę