Koloniści z Bytowa w „Solidarności”

Niech żyje „Solidarność”! – wołała 55-osobowa grupa kolonistów z Bytowa po spotkaniu z Krzysztofem Doślą, przewodniczącym ZRG NSZZ „S”, które miało miejsce 6 lipca w Sali Akwen. Przewodniczący ZRG życzył zebranym wesołych wakacji oraz, aby przynajmniej część historii, z którą zapoznawali się podczas oglądania wystaw: „Drogi do wolności” oraz w Sali BHP, pozostała w ich pamięci.

Dzieci przyjechały na 3-tygodniowe wakacje do Gdańska. Gdyby nie pomoc Fundacji Pan Władek, która zorganizowała wypoczynek dla dzieci, maluchy nigdzie nie wyjechałyby na kolonie.

W zorganizowaniu wakacji pomogło też Stowarzyszenie Nazaret, które we współpracy z bytowskim MOPS-em wytypowało dzieci skierowane na kolonie.

– Chcieliśmy, aby ich pobyt był nie tylko przyjemny, ale także pożyteczny – mówili organizatorzy wizyty dzieci w miejscach związanych z „S” – Stąd pomysł, aby odwiedziły wystawę „Drogi do wolności” oraz w Sali BHP.

Kolonistom najbardziej podobała się interaktywna prezentacja multimedialna o historii „Solidarności”.

– Ale nie tylko to. Ja długo oglądałem zdjęcia pokazujące wydarzenia z grudnia 1970 r. Były tam czołgi, milicja – opowiada Dominik.

Weronika natomiast długo obserwowała fotografię z 1997 r., ukazującą kukłę premiera Cimoszewicza, którą podpalili stoczniowcy podczas demonstracji przeciwko decyzji o zwolnieniu pracowników.

Dzieci złożyły też wiązankę kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców.

Zdjęcia: Olga Zielińska

Download PDF
Powrót Drukuj stronę