Protest kolejarzy przeciw prywatyzacji i zwolnieniom

Półtora tysiąca pracowników kolei pikietowało 24 marca przed siedzibą PKP w Warszawie. Powodem protestu są ciągłe procesy restrukturyzacyjne w grupie PKP, a zwłaszcza planowana prywatyzacja trzech spółek  infrastrukturalnych: PKP Energetyka, TK Telekom i PKP Informatyka. Związkowcy, nauczeni doświadczeniem, obawiają się wykorzystania tej okazji do zwolnienia pracowników – podczas wcześniej prywatyzacji PKP Cargo zwolniono kilka tysięcy osób. W trakcie pikiety zorganizowanej przez trzy największe kolejowe związki zawodowe (Sekcję Krajową Kolejarzy „S”, Konfederację Kolejowych Związków Zawodowych oraz Federację Związków Zawodowych Pracowników PKP) związkowcy złożyli petycję z listą 16 postulatów.

W proteście wzięli udział pracownicy spółek kolejowych z Regionu Gdańskiego: PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Gdyni, Zakład Północny PKP Cargo w Gdyni, PKP Intercity Zakład Północny, PKP Energetyka Zakład Północny i PKP SKM w Trójmieście.

– Powodem protestu jest fatalna sytuacja w spółkach z grupy PKP. Od lat trwają procesy restrukturyzacji, centralizacji i pionizacji, które w naszej ocenie pogarszają zarządzanie na kolei. W wyniku prywatyzacji spada liczba zatrudnionych pracowników. Mimo naszych apeli i pism minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak oraz prezesi poszczególnych spółek – z małymi wyjątkami – nie chcą z nami rozmawiać. Obecnie czekamy na odpowiedź na naszą petycję. Od niej uzależniamy dalszy protest i jego ewentualne formy – mówi Jan Majder, przewodniczący KZ NSZZ „S” Zakładu Północnego PKP Cargo w Gdyni.

ACH

Download PDF
Powrót Drukuj stronę