Kodeks pracy do poprawki

1 mln 379 tysięcy pracowników najemnych, którzy pracują bez umowy zawartej w formie pisemnej – tak wynika z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (GUS) oraz obliczeń rządu na podstawie danych jednostkowych za drugi kwartał 2015 r.

Ich sytuacja ma się wkrótce poprawić. Rząd przygotował projekt nowelizacji Kodeksu pracy, według którego nałożony zostanie na pracodawców obowiązek pisemnego potwierdzenia ustalenia stron, rodzaju oraz warunków umowy (w razie zawarcia umowy w formie innej niż pisemna) przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Obecnie przepisy nakazują pracodawcy zawarcie umowy o pracę na piśmie, ale najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Może więc zawrzeć ją z pracownikiem na koniec dnia roboczego. A to utrudnia Państwowej Inspekcji Pracy skuteczne kontrole legalności zatrudnienia.

Dodajmy, że maksymalne kary – mandaty, dla nieuczciwego pracodawcy wynoszą zaledwie 2 tys. zł, a jeśli będzie uporczywy w swoich działaniach mogą wzrosnąć do 5 tys. zł. Mandaty jednak bardzo rzadko są wyższe niż 1 tys. zł, a grzywny zasądzone przez sąd to średnio niewiele ponad 2 tys. zł.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę