Kodeks etyki dla przedsiębiorców w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej?

Czy w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej będzie obowiązywał Kodeks etyki dla przedsiębiorców? Projekt takiego dokumentu, przygotowany w Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność”, przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla wręczył prezes PSSE Teresie Kamińskiej podczas spotkania 18 lipca. Projekt kodeksu jest efektem ustaleń poczynionych przez prezes Strefy oraz władze gdańskiej „S” podczas posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego w grudniu 2013 r. Wówczas Teresa Kamińska odniosła się pozytywnie do tego pomysłu.

 
 
Teresa Kamińska, prezes PSSE, podczas posiedzenia ZRG NSZZ „S” w grudniu 2013 r. fot. Artur Górski

Ideą przyjęcia Kodeksu etyki dla przedsiębiorców jest promowanie tworzenia dobrych i trwałych miejsc pracy (opartych na umowach o pracę) przez firmy korzystające z pomocy publicznej, m.in. zwolnień podatkowych. Standardy wymagane od przedsiębiorstw wspieranych de facto ze środków publicznych powinny być wyższe niż w przypadku firm działających poza specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Ze wspomnianej formy wsparcia mogą korzystać przedsiębiorstwa działające w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, która obejmuje obszar ponad 1800 ha w północnej Polsce (województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie i wielkopolskie). Na Pomorzu PSSE oferuje tereny inwestycyjne w Chojnicach, Człuchowie, Gdańsku, Gdyni, Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie, Żarnowcu.

Opracowany przez gdańską „S” Kodeks etyki dla przedsiębiorców obejmuje m.in. kwestie relacji z pracownikami, klientami, akcjonariuszami i innymi udziałowcami, kontrahentami i konkurencją; powiązania z władzami i lokalnymi społecznościami, ochronę środowiska naturalnego, zamówienia publiczne.

PSSE

W preambule Kodeksu czytamy: „Budowanie gospodarki rynkowej w Polsce jest związane z koniecznością przestrzegania zasad etyki i kultury przedsiębiorczości (…) W warunkach dużej konkurencji firma nie może funkcjonować w dłuższym okresie bez korzystnej oceny otoczenia i bez przestrzegania norm etycznych. Uczciwość jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia stabilności przedsiębiorstwa i sukcesu. Reputacja firmy i zaufanie do niej jest jedną z największych wartości firmy. Przyjmując niniejszy Kodeks uznajemy wspomniane wartości i zobowiązujemy się do regularnego monitorowania przestrzegania przyjętych norm”.

Kodeks etyki zakłada m.in., że przedsiębiorstwa działające w PSSE będą promować zaangażowanie pracowników poprzez dialog i partnerstwo oraz zawieranie odpowiednich porozumień ze związkami zawodowymi, a także zapewniać stabilne miejsca pracy i rzetelnie informować pracowników o perspektywach zatrudnienia. Firmy te powinny również umożliwiać swobodną działalność organizacji związkowych.

ACH

fot. PSSE

 

 

 

 

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę