KOD mówi o demokracji, a bezprawnie wykorzystuje znak „Solidarności”

Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji bezprawnie wykorzystało flagę „Solidarności” podczas manifestacji „My Naród” i podczas konferencji po spotkaniu z Lechem Wałęsą. – To znak naszego Związku i podlega ochronie prawnej – napisali w liście do lidera KOD związkowcy, wzywając stowarzyszenie do przestrzegania prawa.

– Znak NSZZ „Solidarność” jest własnością naszego Związku i podlega ochronie prawnej. Jego potwierdzeniem jest nie tylko prawna ochrona zarejestrowana w Polsce, ale również międzynarodowa rejestracja własności intelektualnej w Urzędzie do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante – czytamy w liście.

Przedstawiciele „Solidarności” zarzucają stowarzyszeniu KOD dwukrotnie bezprawne wykorzystanie flagi „Solidarności” podczas swoich akcji.

– To niedopuszczalne, że stowarzyszenie walczące o demokrację, zarzucające obecnej władzy łamanie prawa, samo łamie prawo! napisali Bogdan Biś i Jerzy Jaworski z Komisji Krajowej. Na zakończenie wezwali do niewykorzystywania znaków „Solidarności” do swoich akcji, grożąc uruchomieniem środków prawnych dla ochrony praw Związku.

Zobacz pismo „S” do KOD 

Źródło: Dział Informacji KK

Download PDF
Powrót Drukuj stronę