KOD bezprawnie wykorzystał znak graficzny „Solidarności”. Forum Panoramy w TVP 3 Gdańsk

Na temat bezprawnego wykorzystywania przez Komitet Obrony Demokracji znaku graficznego NSZZ „Solidarność” dyskutowali goście wczorajszego Forum Panoramy w TVP 3 Gdańsk: Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i prof. Marek Barczewski, adwokat, specjalista ds. własności intelektualnej.

tvp3-03-02-16

Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji bezprawnie wykorzystał flagę „Solidarności” podczas manifestacji „My Naród” i podczas konferencji po spotkaniu z Lechem Wałęsą. – To znak naszego Związku i podlega ochronie prawnej. Przedstawiciele „Solidarności” zarzucają Stowarzyszeniu dwukrotnie bezprawne wykorzystanie flagi „Solidarności” podczas swoich akcji – napisali w liście do KOD-u związkowcy, wzywając Stowarzyszenie do przestrzegania prawa.

– Znak Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” jest własnością naszego Związku i podlega ochronie prawnej. Jego potwierdzeniem jest nie tylko prawna ochrona zarejestrowana w Polsce, ale również międzynarodowa rejestracja własności intelektualnej w Urzędzie do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante – czytamy w liście.

– To niedopuszczalne, że Stowarzyszenie walczące o demokrację, zarzucające obecnej władzy łamanie prawa, samo łamie prawo! – napisali. Na zakończenie wezwali do niewykorzystywania znaków „Solidarności” do swoich akcji, grożąc uruchomieniem środków prawnych dla ochrony praw Związku.

Zgody na wykorzystanie znaku „Solidarność” udziela wyłącznie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowaną osobę fizyczną lub prawną.

Zdjęcie: gdansk.tvp.pl

Obejrzyj Forum Panoramy z 3 marca…>>

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę