Kobiety na rynku pracy

Nowe dane GUS (ze stycznia 2017 r.) przedstawiają udział kobiet w ogólnej liczbie pracujących w danej grupie zawodowej. Według publikacji „Kobiety i mężczyźni na rynku na pracy”, spośród 9 dużych grup zawodów wyróżnionych w statystyce, w III kwartale 2015 r. odsetek kobiet był większy w pięciu grupach. Kobiety stanowią większość w takich grupach zawodowych jak usługi osobiste i sprzedaż (66 proc.), specjaliści (62 proc.) oraz pracownicy biurowi (60 proc.). Najmniejszy odsetek kobiet wśród ogólnej liczby pracowników odnotowano w grupie robotników przemysłowych i rzemieślników (12 proc.) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń (14proc.).

Download PDF
Powrót Drukuj stronę