KE pozywa Polskę przed Trybunał UE

Komisja Europejska pozywa Polskę przed Trybunał UE za regulowane ceny gazu i uprawy GMO. Upomniała nas także w sprawie współpracy podatkowej z innymi państwami UE – jak podaje onet.pl.

Wczoraj, 20 czerwca Komisja Europejska pozwała Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE za regulowane ceny gazu dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe. Według KE ceny powinny być określane popytem i podażą, a nie ustanawiane przez państwo.

„Dziś KE postanowiła pozwać Polskę przed Trybunał UE za niestosowanie się do zasad wewnętrznego rynku energii. Zgodnie z dyrektywą gazową ceny powinny być zasadniczo kształtowane podażą i popytem” – czytamy w informacji KE.

Zdaniem Komisji „regulowane przez państwo taryfy dla odbiorców końcowych innych niż gospodarstwa domowe utrudniają dostawcom gazu wejście na rynek i nie pozwalają polskim konsumentom korzystać z tego, co oferuje rynek wewnętrzny”. Przypomnijmy w lutym Urząd Regulacji Energetyki uwolnił częściowo ceny gazu dla przemysłu.

Protestujący przeciwko uprawom GMO powinni być usatysfakcjonowani. Komisja Europejska pozwała Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE za niestosowanie się do zasad monitoringu upraw GMO, m.in. za brak rejestru lokalizacji takich upraw.

Według KE unijna dyrektywa wymaga, by miejsca upraw GMO były zgłaszane do odpowiednich władz i zapisane w rejestrach, a także upublicznione. „Ten proces zapewnia udostępnienie odpowiedniej informacji opinii publicznej, zezwala na monitoring możliwego wpływu GMO na środowisko i zezwala na ustanowienie odpowiednich środków. Polska jak dotąd nie wprowadziła tych wymogów do krajowego prawa” – ocenia KE.

W styczniu weszły w życie w Polsce przepisy, które zakazują upraw genetycznie modyfikowanych odmian kukurydzy MON 810 oraz ziemniaka Amflora. Jednocześnie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa ma kontrolować, czy faktycznie w naszym kraju nie uprawia się roślin GMO.

Komisja Europejska domaga się od Polski także wdrożenia dyrektyw poprawiających współpracę podatkową z innymi krajami UE, efektywność energetyczną budynków i monitoring leków. KE zagroziła Trybunałem UE, Polska ma dwa miesiące na odpowiedź.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę