Karuzela VAT będzie wirowała wolniej?

Luka w VAT, czyli różnica pomiędzy tym, co powinno wpływać do budżetu z podatku VAT, a rzeczywistymi wpływami wynosi w Polsce 40 mld zł rocznie. 

Od piątku 1 lipca br. wchodzą w życie przepisy, które powinny ograniczyć wyłudzenia podatku od towarów i usług (VAT) w „karuzelach podatkowych”. Od tego dnia duże firmy zaczynają obowiązywać przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK). Od 1 stycznia przyszłego roku JPK ma objąć też małe i średnie przedsiębiorstwa.

Chodzi tu o zestaw informacji jakie drogą elektroniczną będą musieli przesyłać do urzędów skarbowych przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 250 osób albo mają obroty powyższej 50 mln zł rocznie. Na pozostałe firmy obowiązek ten spadnie od 1 lipca 2018 roku.

Do urzędów skarbowych mają być przesyłane dane finansowo-księgowe i handlowe jak ewidencja zakupów i sprzedaży, informacje o wpływach i płatnościach, obniżkach cen, rabatach a w niektórych przypadkach – wyciągi bankowe i przebiegi pojazdów firmowych.

Dane te będą przekazywane drogą elektroniczną i w sposób jednolity więc i urzędy skarbowe będą w stanie bardzo szybko wyłapać fikcyjne transakcje dokonywane przez tzw. firmy słupy.

Po jednej stronie będą faktury sprzedażowe, po drugiej faktury zakupowe. Analiza tysiąca faktur zajmie 3 minuty i ułatwi typowanie do kontroli krzyżowych, będących podstawą wyłapywania transakcji służących wyłudzaniu VAT.

Podobny system stosują m.in. Portugalia, Francja, Luksemburg.

Niedługo wejdzie w życie tzw. pakiet paliwowy, czyli jednoczesne zmiany w ustawach o o podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym i w prawie energetycznym.

Wprowadzenie w życie tzw. pakietu paliwowego jest przewidywane już w III kwartale tego roku. Zasadniczą zmianą w przepisach jest powiązanie obrotu paliwami z zagranicą z miejscem działalności gospodarczej w kraju, a więc nabywanie paliw z państw UE z wykorzystywaniem usług zarejestrowanego odbiorcy lub składu podatkowego, będzie możliwe tylko przez podmiot, który posiada koncesję na obrót paliwami z zagranicą, siedzibę lub zarejestrowany oddział w kraju, a nabycie jest dokonywane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w kraju.

Ministerstwo Finansów planuje – by uszczelnić system, utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej, która będzie łączyć administrację podatkową, kontrolę skarbową i służbę celną. Powstanie też system teleinformatyczny, który ma usprawnić wykrywanie oszustw.

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę