Karta praw socjalnych pracowników przemysłu mleczarskiego

W sytuacji, gdy europejski przemysł mleczarski czeka koniec tzw. kwot mlecznych w 2015 r. związki zawodowe są zaniepokojeni negatywnym wpływem na stabilność zatrudnienia i  warunki pracy.
Związkowcy z Niemiec, Danii, Austrii, Słowacji, Szwecji, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Rumunii oraz Polski (reprezentowanej przez m.in. Zbigniewa Sikorskiego, przewodniczącego rady Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „S”), we współpracy z EFFAT (Europejska Federacja Związków Zawodowych Żywności, Rolnictwa i Turystyki) postanowiła wzmocnić współpracę i na spotkaniu we Frankfurcie n. Menem uchwalić Kartę Praw Socjalnych Europejskiej Sieci Przedstawicieli Pracowniczych Przemysłu Mleczarskiego.

Stało się to w styczniu 2015 r. w ramach projektu Dairynet.eu, europejskiej sieci, utworzonej przez związki zawodowe i przedstawicieli pracowniczych przemysłu mleczarskiego w celu wymiany informacji i dyskutowania aktualnych trendów rynkowych na „Konferencji końcowej Dairynet.eu”.

Związkowcy wspólnie zadeklarowali czuwanie nad przestrzeganiem praw związkowych i swobody zrzeszania się, prawo do negocjowania układów zbiorowych, przestrzegania unijnej dyrektywy w sprawie Europejskich Rad Zakładowych, zwalczania śmieciowych umów o zatrudnienie, zwalczania bezrobocia wśród młodzieży w Europie.

Zasadnicze prawa związkowe i swoboda zrzeszania się było o tyle ważne, iż członkowie Dairynet.eu z nowych państw członkowskich UE informowali o utrudnianiu, a nawet o uniemożliwianiu prowadzenia swej działalności związkowej. Tego rodzaju postępowanie niektórych przedsiębiorstw jest nie do zaakceptowania!

Członkowie Dairynet.eu informowali także o przypadkach uniemożliwiania przedstawicielom pracowniczym z poszczególnych krajów dostępu do Europejskich Rad Zakładowych niektórych wielonarodowych przedsiębiorstw wbrew unijnej Dyrektywie o ERZ 2009/38/WE odnośnie zapewnienia reprezentacji pracowników ze wszystkich krajów członkowskich UE. Przedsiębiorstwa muszą zezwalać na udział przedstawicieli pracowniczych ze wszystkich krajów członkowskich UE gdzie istnieją zakłady danego przedsiębiorstwa, niezwłocznie po spełnieniu niezbędnych warunków w danym kraju.

Przypomnijmy, że dairynet.eu ma właśnie na celu opracowanie koncepcji i referencji dobrych praktyk na temat dialogu społecznego lub innych inicjatyw przedstawicieli pracowników w europejskim sektorze mleczarskim w celu wzmocnienia praktyki informowania i konsultowania pracowników na poziomie europejskim.
Podstawą uchwalonego dokumentu jest Eropejska Karta Socjalna (European Social Charter), czyli konwencja międzynarodowa Rady Europy chroniąca prawa społeczne i ekonomiczne obywateli państw sygnatariuszy. Podpisana została w 1961 w Turynie.  ESC zabezpiecza m.in. prawa do  pracy (art. 1), godnych warunków pracy (art. 2), bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 3), godnego wynagrodzenia (art. 4), organizowania się (art. 5).

na zdj. Zbigniew Sikorski

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę